web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Státní podpora robotizace v zemědělství

Zemědělství je jedno z nejstarších odvětví lidské práce, co je člověk člověkem. Ale ani tato tradiční doména neobstojí ve světle nástupu robotizace, chytrých technologií a umělé inteligence. Stroje založené na datech jsou totiž přesnější, ekonomicky výhodnější a méně škodlivé, a proto se zemědělství využívající tyto principy doplňuje přívlastkem precizní.

 

Konvenční zemědělské stroje však stojí nemalé peníze natož pak ty inteligentní. Vstupní finanční náročnost a světový trend smart farmingu si uvědomuje i Ministerstvo zemědělství, které nabízí zemědělcům čerpat až 10 miliard korun poskytnutých evropskou unií v rámci dotačního titulu Investice. Finanční podpora míří na nákup technologií precizního zemědělství. Může se jednat autonomní traktory které využívají senzoriku, např. GPS jako autonomní vozidla určená k přepravě osob, nebo se může jednat o inteligentní postřikovače, secí a jiné stroje, které dokáží určit lokální potřebu plodiny pro co nejlepší pěstitelský výsledek. Jeden žadatel tak může na nákup těchto technologií žádat až třicet miliónů korun.

Autonomní traktor značky Case (foto: Case)

Zemědělství se potýká s řadou složitých problémů s jejichž řešení mohou výše zmíněné technologie pomoci. Jedná se například o nedostatek pracovní síly, nárust spotřeby produkce způsobený nárustem populace, nebo negativní sociální a enviromentální dopady způsobu hospodaření s půdou založeného na herbicidech a jiných zdraví neprospěšných látkách. I proto s robotizací a automatizací odvětví počítá i Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027, který si slibuje přilákat mladou generaci do oblasti zemědělství zvýšení šetrnosti zemědělství k životnímu prostředí.