web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Univerzita v estonském Tartu vyvíjí autonomní řízení

Ulicemi druhého největšího estonského města Tartu jezdí od září autonomní vůz Lexus RX 450h, který vyvíjí tamní univerzita. Testovací jízdy prozatím probíhají na relativně jednoduchém dvoukilometrovém okruhu v centru města, kde se vůz vypořádává s celkem osmi světelnými křižovatkami a jednou okruhovou křižovatkou. Pomáhají mu v tom kamery, LiDAR, radar, GNSS přijímač a incerciální měřicí jednotka ve spolupráci s HD mapami vyznačujícími se centimetrovou přesností. K jejich vytvoření posloužily ortofotomapy, v nichž byly manuálně zakresleny všechny důležité body. Výzkumníci experimentovali i se strojovým zpracováním map za využití umělých neuronových sítí, zatím se ale ruční práce ukazuje být efektivnější. Řídicí systém je postavený na otevřené platformě Autoware.AI, což přispělo k rychlému vývoji systému autonomního řízení a jeho nasazení do provozu. Protože se jedná o výzkumný projekt, je ve voze vždy přítomný bezpečnostní řidič.

University of Tartu

Testovací autonomní vůz Lexus RX 450h estonské univerzity v Tartu (foto: Henry Narits)

Autonomní vozidlo bylo vyvinuto v rámci projektu aplikovaného výzkumu zaměřeného na vývoj autonomního řízení čtvrté úrovně automatizace, přičemž jeho cílem je pomocí vytvoření systému autonomního řízení prozkoumat současný stav této technologie a vyhodnotit připravenost Estonska na zavádění autonomních vozidel, případně identifikovat potřeby dalšího vývoje nutné pro bezpečné zavádění těchto technologií. Výzkumný tým se v rámci projektu soustřeďuje na sedm dílčích témat, a to HD mapy, lokalizace, plánování trasy, detekce objektů, umělé neuronové sítě, kyberbezpečnost a interakce člověka se strojem. Projekt byl zahájen v květnu 2019, završen by měl být na konci června 2021, podpořen byl částkou 1 200 000 eur (cca 31,5 milionu korun). Společně s univerzitou v Tartu se na projektu podílí společnost Bolt, což je estonská přepravní společnost působící na čtyřech kontinentech. Kromě toho má univerzita i úzké vazby s firmou Traffest, která v projektu řeší komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou, a firmou Milrem Robotics, která vyvíjí autonomní robotické systémy pro vojenské účely.