web Autonomne.cz

odkaz na homepage

URBIS Smart City Fair

Přesně za týden, ve středu 2. června, bude zahájen třídenní veletrh chytrých řešení pro města a obce nazvaný URBIS Smart City Fair. Oproti minulým ročníkům zvolili pořadatelé virtuální podobu, to však neubírá nic z jeho zajímavosti.
Bohatý program nabídne celou paletu témat spojených s chytrými městy, z hlediska zaměření těchto stránek bude nejatraktivnější blok nazvaný Urbis Mobilita. V jeho rámci se bude možné dozvědět, co nás čeká v oblasti autonomní dopravy, kooperativních inteligentních dopravních systémů či zvýšování bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Konkrétně se můžeme těšit na následující program:

3. června (čtvrtek):
12.00 - 13.00 hodin - Autonomní mobilita, co lze využít už dnes

  • PhDr. Tereza Čížková - zástupkyně ředitele pro autonomní mobilitu a výzkum, vývoj a inovace, Ministerstvo dopravy;
  • Ing. Petr Achs - Inovační centrum Ústeckého kraje;
  • PhDr. David Černý, Ph.D. - Ústav státu a práva, Akademie věd České republiky, předseda Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR při Ministerstvu dopravy;
  • doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. - zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze

13.00 - 14.00 - Diskuse k předešlému bloku

14.00 - 15.00 - Mobilita

  • C-ITS Service Provision in Urban Environments Mag. Martin Böhm, MSc, Secretary-General of C-Roads Platform / Head of Business Unit Digital Infrastructure & Data (AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH)
  • Cesta od projektu C-Roads k rozvoji C-ITS v Brně Ing. Petr Janda, vedoucí oddělení SSZ a CŘD (Brněnské komunikace a.s.)
  • C-ITS v moderním světě Ing. Jiří Vítek, New Technology Developer (O2 Czech Republic a.s.)
  • C-ITS pro železniční přejezdy Ing. Michal Pavel, vedoucí výzkumný pracovník odd. Evropských výzkumných projektů (AŽD Praha s.r.o.)

15.00 - 16.00 - Diskuse k předešlému bloku

4. června (pátek):
9.00 - 17.00 - C-Roads
Blok věnovaný projektu C-Roads se bude skládat z tiskové konference a sekcí věnovaných připravenosti a budoucnosti C-ITS.

Více informací včetně registrace na URBIS lze nalézt pod tímto odkazem.