web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Ústecký kraj jako centrum vývoje autonomních prostředků

Hejtman Ústeckého kraje navrhl vznik nové „Platformy pro autonomní prostředky“, která by měla konkretizovat další kroky a postupy v této oblasti pro jednotlivé organizace. Organizátorem nově vzniklé platformy by se mělo stát Inovační centrum Ústeckého kraje. Platforma by měla zaštiťovat aktivity v oblasti celkové koordinace, aktivity spojené s dotačními tituly a zajišťovat spolupráci mezi dalšími přizvanými komerčními subjekty.

BringAuto

Brněnské BringAuto před budovou Inovačního centra Ústeckého kraje (foto: Vodafone)

Jednání v Inovačním centru Ústeckého kraje začalo krátkým shrnutím významných projektů realizovaných v Ústeckém kraji během uplynulých dvou let. Následně pokračovala diskuze, která se zabývala aktuálně řešenými případy, které směřovaly k prohloubení a rozšíření tématu. Z diskuze následně vzešel návrh k utvoření platformy, která by se tématem autonomních prostředků blíže zabývala – Platforma pro autonomní prostředky. Výchozí inspirací pro vznik nové platformy byla Vodíková platforma Ústeckého kraje, která vykazuje známky velmi dobrého fungování. Kromě vzniku nové platformy se jednalo také o memorandu k prohloubení spolupráce se sousedním Saskem. Posledním bodem jednání byla v závěru odpoledne podpora autonomní mobility ze strany státu a Ústeckého kraje.
Jednání v Inovačním centru Ústeckého kraje se zúčastnili: Tereza Čížková a Václav Kobera za Ministerstvo dopravy ČR, hejtman Jan Schiller, Jan Jelínek, Zdeněk Hušek a Petr Achs za Ústecký kraj, Martin Mata za Inovační centrum Ústeckého kraje, Martin Hausenblas za statutární město Ústí nad Labem, Karel Tichý a Gabriela Nekolová za Hospodářskou radu Ústeckého kraje, Vojtěch Šimák a Robert Šťastný za Aurel CZ, Radovan Prokeš za CEDA Maps, Ondřej Smíšek a Petr Bouchner z Fakulty dopravní ČVUT, Zdeněk Minařík za O2/Intens, Jan Hirš za T-Mobile ČR, Kristina Osipova za TeskaLabs, Leoš Dvořák a Matouš Kostlivý za Valeo Autoklimatizace a Václav Kubík za Vodafone ČR.