web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Vozidla Waymo jako první najezdila 1 milion mil bez řidiče

Společnost Waymo dlouhodobě patří ve světě autonomní mobility k těm nejlepším a dokazuje to i nadále. Na konci minulého měsíce došli k dalšímu milníku a celkově světovému prvenství. Společnosti Waymo se totiž jako první podařilo se svými vozy najezdit 1 milion mil na veřejných komunikacích bez člověka za volantem. Pro větší přehlednost, tato vzdálenost se rovná přibližně 40 cestám kolem světa nebo více než 80 letům řízení pro průměrného Američana. Dalším podstatným údajem je i to, že během těchto jízd nebyl vážně zraněn ani usmrcen žádný člověk a ani nebyly způsobeny žádné větší škody na majetku.

Místa, kde byl daný počet mil uražen jsou rozmístěna po celém USA a zejména pak ve městech jako San Francisco a Phoenix, která jsou těmto technologiím dlouhodobě nakloněna. Nejen tam jezdí vozidla Waymo přes 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Po celou dobu svých cest vozidla Waymo sbírala nejrůznější data, která byla následně zpracována a popsána v tomto odkazu. Výsledky, které jsou v daném dokumentu popsány jasně dokazují, že umělá inteligence neboli „Waymo Driver“ se podílejí na snižování počtu zranění a úmrtí na silničních komunikacích. To, že tomu tak skutečně je uvedeno v následujících bodech:

  • Byly zaznamenány pouze 2 nehody, které spadaly do databáze dopravních nehod NHTSA nazvané „Crash Investigation Sampling  System“ (CISS). Do této databáze spadají všechny dopravní nehody, při kterých muselo být odtaženo vozidlo. Ani v jednom z případů nebyl zraněn člověk a v těžším z obou případů, za dopravní nehodu mohl řidič druhého vozidla.

  • V 18 případech došlo k menším kontaktům, které nespadaly do databáze CISS. Šlo zejména o různé couvání na parkovištích, sražení označovacího kužele, který do vozidla Waymo narazil ofouknutím větru atd. Tento typ havárií se ovšem ve většině databází nehod, za které může lidský řidič, nevyskytuje.

  • Více než polovina zaznamenaných nehod byla za vinu připsána řidiči druhého vozidla.

  • Žádná ze zaznamenaných nehod se nestala na křižovatkách, kde bývá počet dopravních nehod s lidskými řidiči největší a nejvážnější. Stejně tak nedošlo ke nehodě s žádným zranitelný účastníkem silničního provozu (chodec, cyklista, atd).

  • V každé ze zaznamenaných nehod byla porušena pravidla silničního provozu zejména ze strany lidského řidiče z druhého vozidla.

  • Při nočních jízdách mezi 22:00 – 6:00 Waymo uvádí, že docházelo k poklesu kontaktu mezi ostatními účastníky silničního provozu, což má logické vyústění. Naopak se statistik s lidským řidičem vychází, že právě v těchto hodinách dochází k nejzávažnějším dopravním nehodám vlivem únavy, alkoholu, překročení rychlosti, atd. Tyto rizikové faktory se ovšem vozidel Waymo, ani žádných jiných autonomních strojů, netýkají.

Popis incidentů vozidel Waymo během dosažení 1 milionu mil (foto: Waymo) 

Vzájemné porovnávání nehodovosti mezi lidským řidičem a řidičem Waymo by mohl být jeden z hlavních ukazatelů bezpečnosti, který by mohl dát širší podvědomí o připravenosti této technologie. K tomu by však bylo důležité mít přesná a porovnatelná data z dopravních nehod s lidskými řidiči, u kterých není povinné, aby byly vždy hlášeny. Naopak nehody autonomních vozidel musí být vždy hlášeny a pečlivě analyzovány. Nehody s lidskými řidič, které musí být hlášeny jsou jen ty nejzávažnější, ve kterých došlo k nějakému zranění nebo vozidlo nebylo dále pojízdné. V daném případě jsou k porovnání pouze 2 nehody vozidel Waymo spadající do databáze CISS. V tomto případě se dá zcela jistě říct, že nehod podobného typu bylo v rámci lidského řidiče za dané sledované období jistě více. Pokud by došlo k takovým krokům, že by se i sebemenší dopravní nehody s lidským řidičem zaznamenávaly, aby byly srovnatelné s nehodami autonomních vozidel, jedním z důležitých faktorů, který by musel být zaznamenán, by jistě byly i vnější okolní podmínky. Mezi takové by spadal například typ silnice, denní doba, hustota provozu, souvislá délka jízdy, meteorologické podmínky atd.

Waymo má kromě naježděného 1 milionů mil bez řidiče dále naježděné desítky milionů mil s vozidly kde byl přítomný bezpečnostní řidič či byl veden pečlivý vzdálený dohled, nebo další miliony kilometrů na nejmodernější jízdní simulaci. Co je ale jejich hlavní výhodou před konkurencí je zejména jejich otevřenost z hlediska chyb a dopravních nehod, které svými vozidly způsobily. Ostatní společnosti tato data příliš veřejně neprezentují, což na ně nemusí vrhat dobré světlo. Dalo by se tak říct, že tímto krokem se Waymo více přibližuje širší veřejnosti, pro kterou by do budoucna mohlo být tou nejvhodnější autonomní technologií.