web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Michal Mrkvička

Společnost AUREL je jednou z předních čekých společností, která podniká v automobilovém průmyslu a nabízí služby v oblasti vývoje produktu, samotného návrhu, testování a nakonec i homologace. V nedávné době firma vybudovala svůj vlastní testovací polygon, kde je testování ADAS systémů a řízení s vyšších úrovní automatizace možné provádět v té nejvyšší kvalitě. Pozvání k rozhovoru přijal výkonný ředitel firmy AUREL, pan Michal Mrkvička. 


Michal Mrkvička (foto: archiv Michal Mrkvička)

Dobrý den, děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Můžete se, prosím, čtenářům představit?
Dobrý den, jmenuji se Michal Mrkvička a v současnosti pracuji jako výkonný ředitel ve firmě AUREL. Absolvoval jsem střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi, ze které jsem pokračoval na Technickou univerzitu v Liberci. Po ukončení studia jsem začal pracovat ve společnosti MAHLE Behr v Mnichově Hradišti na pozici průmyslového inženýra se zaměřením na optimalizaci výrobních linek. Nicméně, protože pocházím z blízkosti Mladé Boleslavi, vždy jsem měl zájem o práci pro ŠKODA AUTO. V té době ovšem bylo velmi obtížné se do této společnosti do oblasti technického vývoje dostat.
Během výběru zaměstnání jsem objevil firmu AUREL, kde pracuji dodnes. Prvotně jsem zde byl zaměstnán jako externí pracovník pro ŠKODA AUTO v oddělení pasivní bezpečnosti. Začínal jsem ve vývojové divizi jako technik. Postupně jsem se dostal na pozici vývojáře v oblasti pasivní bezpečnosti, kde jsem se zabýval zejména crash testy, jejich vyhodnocením a 3D optickým měřením. Poté následovala pozice koordinátora a vedoucího vývoje. Nakonec jsem se stal výkonným ředitelem, kterým jsem doposud. Celkem jsem tak ve firmě AUREL již 18 let.

Můžete nám stručně popsat čemu se společnost AUREL věnuje a co je Vaším úkolem?
Firma AUREL byla založena v roce 2005 jako výrobní závod a vývojová divize. AUREL je ryze českým rodinným podnikem a v současné době patří do společenství firem vlastněných rodinou Petra Šimáka, které jsou spojeny obchodním názvem Colegium Holding. Výrobní závod se specializuje na povrchové úpravy materiálů a dokončovací operace pro automotive. Specializujeme se především na pasivaci hliníkových a ocelových dílů, odmašťování a nanášení ochranné vrstvy zink-fosfátem. K tomu dodatečně nabízíme činnosti jako jsou montáže, nýtování a tmelení. Mezi naše zákazníky patří renomované automobilky včetně Tier 1 dodavatelů.
Má pozice je ve vývojové divizi, která se postupně rozšiřovala z oblasti pasivní bezpečnosti, inženýringu a 3D měření do oblasti aktivní bezpečnosti, vývoje převodovek, podvozku, elektroniky, akustiky a závodních speciálů Škoda Motorsport. V rámci aktivní bezpečnosti jsme vybudovali vlastní testovací polygon, kde provádíme jízdní testy prototypů vozů či jejich komponent anebo infrastruktury. Na polygonu testujeme provoz a ověřujeme funkčnost aktivních bezpečnostních prvků, například pomocí simulace srážek s chodci, cyklisty nebo motocyklisty. Tyto testy nám umožňují optimalizovat zkoušené vozy a integrovat je s dodavateli, kterými jsou například Bosch, Valeo, Continental či třeba ZF.
Firma AUREL a její vývojová část začala jako kancelář inženýringu a dnes má rozsáhlé zázemí v oblasti testování automotive. Máme například vlastní zkušebnu pro testování ochrany chodců, kde během roku provádíme stovky zkoušek. Naše primární snaha spočívá v poskytování špičkových produktů a služeb našim zákazníkům v automobilovém průmyslu. V roce 2008 jsme se zapojili do vzniku Výzkumu dopravní bezpečnosti ve spolupráci se ŠKODA AUTO. Dále se také zabýváme analýzou dopravních nehod, kde zkoumáme příčiny nehod a analyzujeme, jaký vliv mělo vozidlo na danou nehodu, tak i celou situaci kolem nehody. S využitím 3D měření jsme schopni naskenovat celou oblast nehody, včetně křižovatek, silnic, dálnic, a vytvořit tak simulaci v různých softwarech, které propojujeme s našimi laboratořemi pro pasivní bezpečnost.
Jedním z dalších důležitých milníků bylo zahájení akvizice firmy LENAM. Tato česká společnost, která se zaměřuje na výpočty a simulace, nám pomohla doplnit komplexitu služby v oblasti inženýringu, zkoušek a přípravy na zkoušky pro využití senzorů a tenzometrů. Naše propojení s firmou LENAM nám umožňuje poskytovat specifické výpočty a simulace, které jsou nezbytné pro vývoj a testování nových produktů. Pomocí těchto výpočtů a simulací můžeme provádět analýzy různých faktorů, jakými jsou například pevnost materiálů, aerodynamika, nebo chování vozidla v různých situacích. Díky tomu můžeme optimalizovat design, zlepšit výkon a zabezpečit bezpečnost našich vozidel. Aktivně se také účastníme projektů a výzkumu v oblasti dopravní bezpečnosti. Spolupracujeme s různými institucemi a organizacemi, které se zaměřují na prevenci dopravních nehod a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Naše výzkumné týmy pracují na analýze dopravních nehod, zkoumání příčin a hledání způsobů, jak těmto nehodám zabránit. Spolupracujeme také s mezinárodní organizací EuroNCAP, která provádí spotřebitelské testy bezpečnosti automobilů.

Děláte v současné době nějaké detailní průzkumy ohledně trhu?
Trh sledujeme pochopitelně pravidelně, ale aktuálně nemáme žádnou probíhající akvizici. V minulosti jsme ale provedli celkem dvě významné akvizice. První z nich byla již zmíněná firma LENAM. Tuto společnost jsme získali v roce 2019. Firma LENAM působila ve velkém spektru průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, a zaměřovala se na simulace a výpočty. A druhá firma je firma Energotech, která se dříve zaměřovala primárně na vývoj snímačů a tenzometrů pro experimentální měření fyzikálních veličin. Dále firma Energotech působila například v energetickém odvětví, konkrétně v jaderné elektrárně Temelín, kde se zabývala měřením životnosti potrubí. Tyto akvizice nám umožnily rozšířit naše technologické know-how a posílit naši pozici v průmyslovém odvětví, což nám umožňuje dále rozšiřovat naše portfolio a nabízet našim zákazníkům lepší a inovativní produkty nebo služby.

Vaším největším zákazníkem je tedy ŠKODA AUTO. Jaké jsou aktuálně největší highlighty vývojových produktů ať už Škody nebo jiných automobilek? Který produkt je pro Vás na takzvaném technologickém vrcholu?
Jednoznačně je to náš testovací polygon. V minulosti jsme si uvědomili, že potřebujeme mít svůj vlastní testovací prostor, kde budeme schopni provádět testy a zkoušky našich vývojových produktů. V letech 2016, 2017 a 2018 jsme intenzivně pracovali na tom, kde a jak takový polygon vybudujeme. Dostávali jsme od našich zákazníků různé požadavky a uvědomili jsme si, že nám chybí vlastní testovací prostor na národní úrovni. Dodnes v České republice chybí národní testovací polygon. Zaměstnanci firmy AUREL jsou ovšem schopni zkoušky nastavit a provést na jakémkoliv polygonu na světě. Pracujeme na testech a zkouškách například v Arizoně, ale i v různých laboratořích po celé Evropě, včetně Španělska, Švédska, Finska nebo Německa. Bylo však naší prioritou vybudovat vlastní polygon přímo u nás v České republice. Výstavba zmiňovaného polygonu byla naší největší investicí a představovala největší výzvu. Dříve jsme se mimo polygon soustředili na výstavbu a provoz zkušebny pro ochranu chodců, kterou jsme dokázali vybudovat během pouhých šesti měsíců. Tato zkušebna je v provozu již více než 12 let a úspěšně zvládla všechny zkoušky jak pro ŠKODA AUTO, tak i pro jiné zákazníky.

Testovací polygon vybudovaný společností AUREL (zdroj: AUREL)

Testovací polygon vybudovaný společností AUREL (zdroj: AUREL)

 

AUREL se mimo jiné věnuje testování automatizovaných funkcí ve vozidlech, tzv. ADAS systémů. Můžete nám popsat co vše zahrnuje plánování testu ADAS systémů a trochu více přiblížit celý testovací proces?
Plánování testování ADAS systémů je klíčovou součástí procesu jejich vývoje a ověřování. Začíná se vytvořením termínového plánu zkoušek. Plánování začíná s prototypem vozidla, který je osazen aktivními prvky, jako je například LiDAR, kamery a další senzory. Detailní plán testů je navržen tak, aby pokryl různé scénáře a situace, ve kterých mají být ADAS systémy testovány, a to včetně různých rychlostí a prostředí. Po vytvoření plánu je třeba připravit testovací techniku. To zahrnuje různá zařízení, jako jsou řídicí a pedálový robot a rozsáhlá měřicí technika v testovaném vozidle. Dále je nutné připravit 3D Targety (EVT), s nimiž je zkoušené vozidlo v interakci. 3D Targety představují platformy simulující jiné reálné vozidlo, chodce, cyklistu nebo motorkáře.
Po přípravě testovací techniky začíná samotné testování. Vozidlo je řízeno robotem, aby byly podmínky testovacích scénářů (synchronizace vozidla a targetu za pomoci přesného GPS systému) vždy shodné. Scénáře samotné představují různé křižovatky, přechod pro chodce, dojíždění pomalejšího nebo stojícího vozidla a mnohé další situace z reálného provozu. Výsledky testování jsou pečlivě analyzovány a vyhodnocovány, aby bylo možné posoudit funkčnost a spolehlivost ADAS systémů. Testování ADAS systémů neprovádíme pouze na polygonech, ale testujeme funkčnost i v reálném provozu. Reálný provoz tvoří totiž stále nové scénáře, které je třeba v algoritmech ADAS systémů zohledňovat. Plánování a testování ADAS systémů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a kvality těchto systémů ve vozidlech a jejich uvolnění do série.

Můžete blíže popsat jakým způsobem testování provádíte? Jaké profesně zaměřené osoby k tomu využíváte, jaká zařízení musejí ovládat?
Testovací tým společnosti AUREL je velmi flexibilní a jeho velikost závisí na objemu zkoušek prováděných v daném období. Obvykle je tým složen ze 4 až 6 členů. V týmu jsou přítomni hlavně technici, ale máme i další specializace. Mezi členy týmu nalezneme například elektrotechniky, inženýry nebo mechatroniky. Všeobecně ale součástí týmu může být i středoškolák s určitou praxí, pokud prokáže odpovídající znalosti a dovednosti. Je důležité, aby členové týmu měli vztah k technice a byli schopni nastavovat a konfigurovat zařízení. Skupina elektrotechniků má zde určitou výhodu, protože mají hlubší porozumění elektroniky a technických aspektů testování. Nicméně vztah k vývoji vozidel a obecnému procesu zkoušek je nezbytný pro všechny členy týmu. Spolupráce různých odborníků ze strojírenství a elektrotechniky zajišťuje všeobecné pokrytí potřebných znalostí a dovedností pro testování.
Testování také probíhá v rámci laboratoří ŠKODA Auto, kde provádíme širokou škálu testů na celých vozidlech nebo na jednotlivých komponentech. Laboratoře AUREL se naopak zaměřují na ochranu chodců. Výsledky z našeho výzkumu dopravní bezpečnosti České republiky následně používáme k optimalizaci produktů. V rámci vývoje asistenčních systémů jsme se začali v minulosti také zaměřovat na vývoj podvozků, převodovek a agregátů. Tyto naše poznatky z vývoje jsme aplikovali i na vývoj v oblasti závodních speciálů Fabia R5 Škoda Motorsport. V oblasti kvality a logistiky jsme zodpovědní za kompletní správu a dispoziční plánování v Motorsport oddělení. Zaměřujeme se na kvalitu celého vozidla, závady z reálných situací či zkoušek a zajišťujeme neustálou optimalizaci produktu. Je také důležité zmínit, že naše firma má více než 200 zaměstnanců. V našich prostorech tak dokážeme během jednoho roku připravit na zkoušky více jak 500 vozidel. Díky 3D měření můžeme provést analýzy, výpočty a simulace jednotlivých dílů před a po zkouškách a v rámci toho navrhnout jejich optimalizaci. Celý proces vývoje a testování vozidel je velmi komplexní a vyžaduje spolupráci a propojení různých oborů a disciplín. Dlouhodobá spolupráce mezi naší společností AUREL a společností ŠKODA AUTO nám umožňuje lépe porozumět bezpečnostním výzvám a potřebám našich zákazníků.

Technika používána při provádění senzorických zkoušek (zdroj: AUREL)

Průběh senzorické zkoušky (zdroj: AUREL)

 

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti testování ADAS systémů?
Trendem v oblasti testování je větší zaměření na autonomní řízení vozidla. Celá myšlenka spočívá v postupném přidávání funkcí a systémů, které vozidla činí více autonomními. Hlavním cílem je globálně dosáhnout minimálně 3. úrovně autonomního řízení. Existuje však mnoho faktorů, které je nutné v tomto ohledu pro bezpečný provoz splnit. Mezi jeden z faktorů patří například vhodně nastavená infrastruktura. Všeobecně je však náročné zahájit testování tohoto druhu bez zkušebního polygonu. Ideální by bylo mít v ČR zkušební polygon koncipovaný do oblasti intravilánu. Co se týká reálného provozu, jako ideální testování se v tomto ohledu jeví autonomní taxislužby nebo minibusy, jako je tomu například v San Franciscu. Tento provoz však v rámci naší země není zatím vhodný ani z hlediska nastavení infrastruktury, ani z hlediska legislativy. To jsou dle mého názoru aktuální trendy. Nastavit těmto věcem vhodnou symbiózu. Přesněji tedy, aby vozidla byla schopná vzájemně komunikovat mezi sebou či infrastrukturou na bázi komunikace V2X s dostatečně silnou mobilní sítí. A dále, aby měl celý tento proces dostatečné legislativní zastání. Bude důležité určit, kdo bude mít v rámci provozu autonomních vozidel hlavní zodpovědnost za celý provoz vozidla. V tomto ohledu je důležité poznamenat, že je nutné také řešit otázku kybernetické bezpečnosti. Z hlediska samostatných ADAS systémů je v současnosti trend primárně ochrana zranitelných účastníků silničního provozu. Vývoj je zaměřen zejména na ochranu chodce prostřednictvím aktivní bezpečnosti. Ale i z hlediska pasivní bezpečnosti a jejího pohledu se jedná například o aktivní kapotu, airbagy pro chodce anebo měkčené díly.

Jaká je role provozního ředitele v procesu plánování a organizace zkoušek ADAS systémů?
Můj běžný den je vždy naplánovaný, ale na konci každý den vypadá jinak. Z pozice provozního ředitele ve firmě, která má 35 oddělení, kdy musím řídit nejen obchod, personální záležitosti, ale také jednotlivé provozy, je pro mě každý den plný překvapení a výzev. Při práci v technologickém prostředí, kde se věnujeme nejen řešení problémů, ale také samotnému vývoji, se musíme soustředit převážně na testování produktů. V tomto ohledu tak hledáme kompromis mezi technickými parametry, bezpečností a trvanlivostí. Chceme tedy, aby si zákazník koupil výrobky, a zároveň aby mu dlouho sloužily. V před-vývojové fázi se proto pečlivě věnujeme vhodnému nastavení produktu, což je jedna z nejzajímavějších stránek mé práce. Pro mě je nejhezčí setkat se s vývojem nových věcí od jejich počátku, a společně tak rozšiřovat směřování rodinné firmy majitelů Šimáků a jejich Holdingu, který seskupuje 6 aktivních firem. To vše mě jako provozního ředitele posouvá vpřed. Je fascinující vidět, jak se každý můj týden nějak liší a přináší nové výzvy.

Vaše společnost v nedávné době vystavěla již zmiňovaný testovací polygon v Doksech u Mladé Boleslavi. Můžete nám říct, co všechno bylo nutné při výstavbě polygonu zohlednit, jaké jsou jeho přednosti a jaký je jeho výhled do budoucna?
Výstavba polygonu pro testování automobilů byla plánována již v roce 2018. Narazili jsme ale na několik komplikací z pohledu technického provedení výstavby, a proto bylo zahájení stavby odloženo. V České republice sice existuje několik polygonů, ty ale nejsou dostačující pro naše testovací potřeby. Jedním z důvodů je nedostatek prostoru pro testování autonomního řízení. Zejména proto jsme se rozhodli postavit vlastní polygon. Stavba polygonu byla zahájena v roce 2019 a do července 2023 jsme dokončili přibližně 75 % zkušebních ploch, a to postupně a během provozu jednotlivých zkoušek. První testy byly zahájeny již v červnu 2019. Zbývajících 25 % testovacích ploch tvoří ovál o 3 jízdních pruzích, a to po celém obvodu areálu, který bude dokončen v roce 2024.
Celková investice do polygonu dosáhne zhruba 500 milionů Kč, což je pro firmu AUREL vzhledem k naší velikosti velká investice. Polygon je zaměřen na provádění komplexních testů, jako je testování autonomního řízení, jízda do kopců, testování senzoriky (zádržných systémů) a můžete zde provádět jak vývojové testy, tak životnostní testy vozů a jejich komponent. Jsou zde také umístěny speciální plochy jako například valcha nebo belgická dlažba, které jsou určeny pro nastavení senzoriky a zádržných systémů. Tento typ testovacích ploch nebyl dosud v České republice k dispozici, proto jsme museli jezdit tyto testy realizovat do zahraničí, což bylo časově a finančně náročné. Náš polygon je však nyní velmi kompaktní a multifunkční. Máme zde speciální kopce s kluznou plochou z leštěného čediče a gradientem od 5 % do 65 %. Také zde najdeme 80 metrů dlouhý vodní kanál s regulovatelnou hladinou od 0 do 55 cm, který slouží k testování voděodolnosti vozidel a jejich komponent. Další unikátní funkcí polygonu je speciálně navržená plocha v absolutní rovině pro ADAS testy a dynamická plocha pro různé jízdní testy. Na polygonu provádíme testy nejen osobních automobilů, ale také nákladních vozidel a autobusů. Naším cílem je poskytovat komplexní testování pro celé automobilové portfolio. Nabízíme i služby spojené s vývojem a analýzou celého vozu. Celý polygon je navržen tak, aby simuloval různé jízdní podmínky a situace. Polygon také obsahuje speciální kluznou plochu pro řidiče, a to o velikosti 76 x 8 m, která je vybavena čedičovými dlaždicemi s možností skrápění, což umožňuje ladění stabilizačních systémů, jako je například ESP.
Možnost provádět testy přímo v České republice nám umožňuje snížit náklady a čas strávený cestováním do zahraničí. Dříve jsme museli posílat naše kolegy do Německa, kde mnohdy strávili více než 100 dní za rok. I když náš polygon nemá tak velké rozměry jako některé zahraniční polygony, dokážeme na něm dosáhnout testovací rychlosti od 100 km/h až po až 140 km/h na přímých úsecích. Díky dostupnosti tohoto typu polygonu v České republice je umožněno našim zákazníkům a partnerům provádět testy a vývoj nových technologií přímo u nás, což je velkou výhodou pro celý český automobilový průmysl. Mimo testování konvenčního typu vozidel nabízí náš polygon také možnosti pro testování autonomních vozidel. Na speciálně navržených trasách a s využitím nejmodernějších senzorů dokážeme simulovat různé scénáře, které autonomní vozidlo může na silnici potkat. Tímto způsobem se můžeme zabývat vývojem a optimalizací autonomních systémů pro zajištění co možná největší bezpečnosti na silnicích. Další výhodou našeho polygonu je jeho dostupnost pro provádění testů v různých podmínkách, včetně extrémního počasí s umělým sněhem a ledem. To nám umožňuje provádět testy chování vozidel na kluzkém povrchu a ověřovat jejich schopnost pohybu. Našim cílem je neustále rozšiřovat možnosti a funkce našeho polygonu, aby odpovídal nejnovějším technologickým trendům a potřebám automobilového průmyslu. Spolupracujeme s několika odborníky, abychom se stali předním testovacím centrem nejen v České republice, ale také atraktivním partnerem pro výrobce automobilů a dodavatele automobilových systémů.

Testování ADAS při použití EVT (zdroj: AUREL)

Testování ADAS při použití EVT (zdroj: AUREL)

 

Existuje nějaká statistika spojená s úmrtnosti testovacích řidičů, kteří pro vývoj testují odladění senzoriky zádržných systém vozidla? Z tohoto pohledu se to zdá jako nebezpečné povolání.
Pokud vím, tak doposud se při testování na našem polygonu nikdo nezranil. Osobně bych je nenazýval pouze řidiči, ale rozhodně techniky jízdních zkoušek, protože jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky z pohledu provádění samotných jízdních manévrů, a to za velké přesnosti a opakovatelnosti. Samotné testovací vozidlo je vždy vybaveno přibližně 50 snímači a ústřednou pro sběr dat ze zkoušek, snímače jsou umístěny po celém vozidle. Jak již bylo zmíněno, ustálená rychlost je až 100 km/h, a testovací překážkou může být například hromada kačírku, která vozidlo doslova na místě zastaví, anebo skok, kde vozidlo letí vzduchem až do vzdálenosti 10 m. Celý proces testování je destruktivní a veškerá vozidla jsou ve fázi prototypu.
Ohledně jízdních techniků je vhodné zmínit, že většina z nich má tuto práci jako své vysněné povolání. Je mezi nimi například i Josef Bartoš, který je známým úspěšným závodníkem v autokrosu. Z tohoto pohledu je tedy jistě více než nutné zejména vozidlo umět správně ovládat. A proto je na našem polygonu kladena bezpečnost na první místo a bez úspěšně složených teoretických i praktických testů a AUREL licence „Driving Safety Course“ není možné zkoušky na našem polygonu provádět.

Máte své vlastní proškolené testovací řidiče, nebo pro tyto účely najímáte externisty?
I v tomto ohledu máme převážnou část vlastních zaměstnanců. Externisté se většinou využívají kvůli nějakému speciálnímu projektu, jako výpomoc. Naše společnost si ve všech ostatních případech zakládá na svých vlastních zaměstnancích.

Výrobní linka POL ve firmě AUREL (zdroj: AUREL)

Jaké jsou plány společnosti AUREL do budoucnosti? Bude firma zůstávat stále rodinná, nebo hodláte expandovat?
Rok 2023 přinesl expanzi naší firmy, takže nyní máme pobočku v Německu, kde působí již dva naši rezidenti. Nyní plánujeme dále expandovat do dalších částí Evropy. Naším dalším cílem je dokončení výstavby našeho polygonu. Neustále se také snažíme inovovat a posouvat hranice technologií, abychom uskutečnili tyto technologie dostupnějšími. Nejsme pouze výrobní a vývojovou firmou, ale jsme také inovátory několika unikátních měřících zařízení. V současné době dokončujeme vlastní měřící člen pro armatury, který obsahuje tenzometry a snímače a váží přibližně 400 kg. Tento měřící člen bude také jedním z produktů, který plánujeme nejen používat pro naše měření, ale také prodávat. Dále provozujeme metrologická centra specializující se na dotyková měření. Zde používáme přístroje, například ruční přístroje jako jsou mikrometry, tak hlavně renomované stroje od firmy Zeiss, které jsou vybaveny žulovou základnou a speciální kuličkou, která díky souřadnicovým systémům umožňuje přesné měření na mikrony. Toto je jedna z našich specialit, ale většina naší činnosti spočívá v oblasti testování a vývoje a ve výrobní divizi pasivace hliníku, nanášení vrstvy zink-fosfátu a odmašťování. Vývojový proces zahrnuje výpočty, simulace, inženýrskou činnost, testování a přípravy na zkoušky. V rámci těchto aktivit jsme již vytvořili například vlastní testovací zařízení, které přesně definuje pád na vozidlo a umožňuje simulovat nárazy. Dále také disponujeme speciálními zkušebními stavy pro testování kloubového hřídele a jeho přesnou kalibraci. Velkou výhodou firmy AUREL je také to, že jsme schopni testovat i během výstavby. To znamená, že jsme již během prvního půl roku výstavby polygonu zahájili na dokončených drahách první testy.

Patří podle Vás autonomní mobilitě budoucnost?
Autonomní řízení je určitě cesta budoucnosti, a to i za předpokladu, že nebude jednoduchá. Technologie stále pokračuje v rozvoji a AUREL se chce aktivně podílet na posouvání hranic v této oblasti. Osobně stále preferuji manuální řízení, nicméně věřím, že předání plného řízení systému bude například pro plynulost dopravy vhodným prvkem, např. v koloně nebo dálničním provozu. Velký potenciál z hlediska autonomního řízení vidím zejména v kamionové dopravě a celkově v oblasti přepravy. Dále věřím, že automatizace řízení může jednoznačně přispět ke snížení počtu dopravních nehod. K dalším přednostem bych v tomto ohledu zařadil komfort a úsporu času.

Pokud byste měl dát radu člověku, například studentovi, který má zájem o kariéru v AURELu. Na co by se měl zaměřit a co by měl umět?
AUREL vítá všechny studenty, kteří mají zájem o technické povolání. V tomto ohledu tolik nezáleží na tom, jakou školu absolvujete nebo jaké máte formální vzdělání. Zde jde primárně o zájem a vášeň pro techniku, inovace a zkoušení nových věcí. Mé doporučení pro studenty je, aby studovali to, co je skutečně baví a co chtějí v budoucnu dělat. Pokud je někdo nadšený do práce s počítači, měl by se tím zabývat. Naopak, pokud někoho táhne práce s materiály, svařování a podobně, měl by se orientovat spíše na strojírenství. Máme tady různé techniky, kteří pracují s využitím softwaru na modifikaci automobilů. Tento typ práce není pouze pro specialisty v oblasti automobilů. Mohou zde pracovat všichni, kteří rozumí technice a mají vášeň posouvat věci dopředu.

Děkuji Vám za příjemný a informativní rozhovor.