web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

Na základě Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, uzavřeného mezi Sdružením automobilového průmyslu a vládou České republiky z roku 2017, byl vypracován výčet opatření, směřujících k posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu a podpoře jeho postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky.
 
Memorandum identifikuje společné cíle a také oběma účastníkům ukládá závazky, o jejichž naplňování budou usilovat. Ze strany vlády jde zejména o realizaci  Akčního plánu. Soubor opatření je rozdělen do čtyř kategorií: jedenáct se týká elektromobility, šest autonomní mobility, tři digitalizace a pět „karet opatření“ je průřezových,  přispívajících k naplňování všech strategických cílů prostřednictvím výzkumu, vzdělávání či osvěty.
 
Jednotlivá opatření  týkající se autonomního řízení řeší primárně Ministerstvo dopravy, které vede i související pracovní skupinu složenou ze zástupců státní správy, akademického a soukromého sektoru. Konkrétně se opatření týkají vytvoření podmínek a prostředí pro testování částečně či plně autonomních vozidel v reálném provozu, zřízení národního finančního zdroje na podporu rozvoje autonomní mobility, dále realizace nových funkcí Jednotného systému dopravních informací a Národního dopravního informačního centra nezbytných pro provoz částečně i plně autonomních vozidel, podpory procesů mezinárodní standardizace pro automatizované řízení vozidel a také tématem nezbytných právních aspektů zavádění vozidel vybavených autonomními systémy do provozu.