web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice

Na základě společného zájmu posilovat konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu a podporovat jeho postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky bylo mezi  Sdružením automobilového průmyslu (AutoSap) a vládou České republiky uzavřeno v roce 2017 memorandum, které identifikuje společné cíle, vyplývající ze společných zájmů, a také oběma účastníkům ukládá závazky, o jejichž naplňování budou usilovat. Mezi konkrétní cíle patří například zachování přínosu rozvoje automobilového průmyslu pro českou ekonomiku a zaměstnanost, zvyšování kvality života a dostupnosti mobility širšímu okruhu obyvatel, snižování emisí CO2 a látek znečišťujících ovzduší v dopravě včetně závislosti na ropě nebo udržení konkurenceschopnosti domácího automobilového průmyslu. Jednotlivá definovaná opatření se zabývají tématy digitalizace, autonomní mobility, výzkumu a vývoje či environmentálně příznivých pohonů.
 
Co se týče závazků,  AutoSap bude samo nebo prostřednictvím svých členů usilovat o rozvoj digitalizace, efektivních systémů autonomního řízení a alternativních pohonů, dále se zavazuje seznamovat s těmito technologiemi a trendy veřejnost, významně investovat do výzkumu, vývoje a inovací, maximálně usilovat o udržení vysoké zaměstnanosti a posilování přidané hodnoty své produkce nebo také přispívat k navyšování podílu nových vozů s alternativním pohonem.