web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Vládou schválený strategický materiál podporuje zavádění automatizace v dopravě ve všech jejích aspektech. Právě rozvoj automatizace bude postupně měnit způsob přepravy lidí i zboží, umožní rozvoj moderních služeb a v budoucnu významně transformuje dopravní sektor. „V úzké spolupráci a koordinaci s dalšími ministerstvy a subjekty budeme systematicky vytvářet podmínky jak pro efektivní využití moderních technologií autonomního řízení v provozu, tak pro konkurenceschopnost českého průmyslu,“ řekla Tereza Čížková, vedoucí Oddělení nových technologií Ministerstva dopravy.

Plán autonomní mobility definuje opatření v oblasti dopravních technologií, legislativy, vzdělávání a osvěty a taktéž výzkumu a inovací. Je reakcí na aktuální potřeby, které autonomní mobilita klade na dopravní systémy, výzkum a vývoj či společenské dopady. Technologicky pokročilá řešení je zároveň třeba přizpůsobit českému prostředí způsobem, který bude přívětivý pro jejich uživatele a společnost. Celkem je ve čtyřech zmíněných oblastech obsaženo 13 konkrétních tematických opatření, každé z nich přitom obsahuje popis současného stavu, cíle a popisy opatření, indikátory plnění i odpovědnost za realizaci.

Kromě samotných opatření materiál definuje i rozhraní k oblastem, jejichž rozvoj je pro autonomní mobilitu neméně podstatný, jako je rozvoj digitální infrastruktury či umělá inteligence. Realizace jednotlivých opatření má přispět k tomu, aby Česká republika dále pokračovala nejen v tradici silného průmyslu výroby vozidel, ale aby se také stala zemí, ve které se inovativní řešení mohou uplatnit v praxi a dobře sloužit jejím obyvatelům.