web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Agentní algoritmy pro autonomní podpůrné systémy v pozemní dopravě
Akronym:
Hlavní účastník:
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Doba řešení:
01. 03. 2012 - 30. 09. 2015
Cíl projektu:
Projekt si klade za cíl posílení základního výzkumu a mezinárodní spolupráce v rámci COST akce ?Transport and Urban Development?. Předpokládá se posílení základního výzkumu a zvýšení potenciálu využití jeho výsledků v oblastech simulace dopravních systémů, kooperativního plánování, transportní logistiky a bezpečnosti dopravy. Projekt bude zaměřen hlavně na (i) masivní multiagentní simulace dopravních systémů se zaměřením na zkoumání makro jevů a vlastností autonomního dopravního systému jako celku, (ii)dopravní simulace zaměřené na vývoj a validaci algoritmů pro autonomní dopravní systémy v mikro měřítku, (iii) multiagentní optimalizace transportní logisticky. Jednotlivé části řešení budou provázány a cross-validovány pro zajištění vlastností unifikovaného autonomního dopravního systému, jako je škálovatelnost, věrnost simulace, a aplikovatelnost v realistických scénářích.
Klíčová slova:
autonomní dopravní systémy, multiagentní systémy, simulace, optimalizace, doprava a logistika
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Program: COST CZ
  • Veřejná soutěž: COST CZ 2 (SMSM2012LD2)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 1 818 tis. Kč
Odkaz na projekt: