web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment
Akronym:
AUGMENTED
Hlavní účastník:
Doba řešení:
1. září 2022 - 31. prosince 2025
Cíl projektu:
AUGMENTED CCAM si klade za cíl porozumět, harmonizovat a vyhodnotit rozšířeným způsobem přizpůsobená a nová podpůrná řešení fyzické, digitální a komunikační (PDI) infrastruktury, aby byla připravena na rozsáhlé nasazení CCAM řešení pro všechny. Projekt rozpracuje, rozšíří a harmonizuje klasifikaci PDI a úrovně podpory mapující spoluurčené požadavky a úpravy priorit PDI. Na základě toho a nasazením otevřeného operačního rámce a architektury agnostických služeb pro technologii sdílení pro CCAM s podporou PDI, který osloví všechny aktéry CCAM prostřednictvím modelů vícenásobné spolupráce, projekt vyvine 11 řešení podpory PDI (zaměřených na TLR 6-7), která budou platit a vyhodnocovat v různých konfiguracích na sedmi (7) testovacích místech ve třech (3) evropských zemích (Francie, Lotyšsko, Španělsko), které zahrnují široké spektrum fyzických (živé laboratoře, uzavřené oblasti, dálnice s otevřeným provozem, městské a příměstské/venkovské prostředí). ) a virtuální (DT, AV a jízdní simulátory) testovací pracoviště. Výsledky různých testovacích činností, podporované mikro a makroskopickými simulacemi dopravy, umožní posoudit různé podpory PDI na funkční bezpečnost celé dopravní infrastruktury, na bezpečnost a efektivitu provozu, chování při řízení, ekologickou stopu, spolehlivost služeb, důvěru a zabezpečení, zvážení socioekonomických přínosů a nákladů všech aktérů a vydání cestovní mapy a doporučení, navrhování nástrojů a metod rozhodování averze k riziku pro tvorbu politik a investice do infrastruktury připravené na CCAM. AUGMENTED CCAM, koordinovaná FEHRL, se skládá z vícestranného konsorcia 26 partnerů z 12 evropských zemí a jednoho přidruženého partnera ze Švýcarska. Zhruba 50 % z nich jsou firmy (30 % průmyslová odvětví, 50 % provozovatelé silnic a 18,5 % malé a střední podniky)
Klíčová slova:
dopravní inženýrství, inteligentní dopravní systémy, fyzická a digitální infrastruktura, CCAM, digitální dvojčata, doména operačního návrhu, podpora infrastruktury pro automatizované řízení, klasifikace a schéma podpory PDI, architektura služeb
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Commission of the European Communities
  • Program: Horizont 
  • Veřejná soutěž: –
  • Druh soutěže: VS – Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: –
Odkaz na projekt: