web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Autonomní mobilita v kontextu rozvoje regionu
Akronym:
Hlavní účastník:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doba řešení:
01. 06. 2019 - 30. 09. 2021
Cíl projektu:
V průběhu řešení projektu budou vymezeny základní atributy autonomní mobility a identifikovány možné dopady na rozvoj regionu. V rámci bádání bude nezbytné zohlednit širší socio-ekonomické dopady (ekonomické, provozní, environmentální, sociálně-ekonomické, urbanistické a bezpečnostní) autonomní mobility na rozvoj regionu a identifikovat pozitivní a negativní dopady autonomní mobility na region. Pro řešení dané problematiky bude třeba obsáhnout několik geografických disciplín, zejména geografii dopravy, průmyslu, obyvatelstva a sídel a provést kategorizaci regionů, například nízce osídlené regiony vs. regiony s vyšší hustotou osídlení. Projekt je řešen v rámci mezinárodní COST akce CA16222 „Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport“ (WISE-ACT).
Klíčová slova:
autonomní mobilita, chytrá mobilita, systémy silniční dopravy, regionální rozvoj
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Program: INTER-EXCELLENCE
  • Veřejná soutěž: INTER-EXCELLENCE 22 (SMSM2019LTC01)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 3 739 tis. Kč
Odkaz na projekt: