web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí.
Akronym:
Hlavní účastník:
BEDNAR FMT s.r.o.
Doba řešení:
01. 01. 2018 - 31. 12. 2021
Cíl projektu:
Bude vyvinuto autonomní navádění secího stroje tak, aby bylo osivo ukládáno do předem nahnojených řádků a systém pro automatickou detekci nadměrně zhutněného podorničí pro stroje na zpracování půdy firmy Bednar FMT. Na konci řešení předloženého projektu budou vyrobeny funkční prototypy autonomního navádění secího stroje do předem nahnojených řádků a zařízení pro automatickou detekci nadměrně zhutněného podorničí.
Klíčová slova:
zpracování půdy, příliš zhmotnělé podloží, secí stroje
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
  • Veřejná soutěž: EPSILON 3 (STA02017TH030)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 10 824 tis. Kč
Odkaz na projekt: