web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Dálkový odečet dopravního značení pro autonomní vozidla pomocí technologie RFID
Akronym:
RFID
Hlavní účastník:
SCANLOCK CZ, spol. s r.o.
Doba řešení:
01. 01. 2021 - 31. 03. 2023
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je výzkum technologických možností a návrh systému pro vzdálený odečet svislého dopravního značení v jedoucím vozidle pomocí bezdrátové RFID technologie, což povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení ztrát na životech i majetku. Příchod autonomních vozidel představuje novou, inovativní oblast dopravy, ale nese s sebou také celou řadu nových nároků na infrastrukturu, jež byla doposud navrhována výlučně pro dopravní prostředky řízené lidmi. Řídicí systémy autonomních vozidel ale mají odlišné požadavky a možnosti. Jedním z hlavních trendů je v tomto směru takzvaná konektivita, neboli komunikace a výměna informací jak mezi vozidly navzájem, tak mezi vozidly a statickým prostředím - infrastrukturou - prostřednictvím bezdrátového spojení. Díky tomu dochází ke zvýšení celkové bezpečnosti, neboť tyto systémy vytváří záložní vrstvu pro standardní metody snímání okolí, založené zpravidla na senzorech využívajících viditelné spektrum. Doposud neprozkoumaným, nicméně perspektivním a velmi inovativním směrem vývoje jsou aktivní RFID čipy, které lze využít pro monitoring značení, jež bude (nejen) autonomní vozidla informovat o konkrétních dopravních značkách, což přináší zcela nový, inovativní přístup k pohybu v silničním provozu.
Klíčová slova:
bezdrátová technologie RFID, RFID, bezpečnost silničního provozu
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Veřejná soutěž: 
  • Druh soutěže: OP - Operační program EU
  • Celkové uznané náklady: 21 618 tis. Kč
Odkaz na projekt: