web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Distribuované řízení formací vozidel a síťových systémů
Akronym:
Hlavní účastník:
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Doba řešení:
01. 01. 2019 - 31. 12. 2021
Cíl projektu:
V projektu budou vytvořeny nové metody a algoritmy pro analýzu a návrh distribuovaného řízení formací autonomních vozidel a sítí systémů, senzorů a aktuátorů. Výzkum se soustředí na problémy řízení konvojů autonomních aut v podmínkách běžného provozu i na automatických dálnicích; na simulace a testování pomocí složitých modelů s realistickou dynamikou; na synchronizaci výstupů heterogenních agentů při působení externích poruch; zkoumání složitějších struktur vyžadujících k popisu více laplaciánů; algoritmy distribuované estimace a řízení pomocí sítě senzorů a aktuátorů; a metody adaptivní synchronizace stavů agentů pomocí adaptace propojovacích zesílení. Výsledky tohoto projektu základního výzkumu budou publikovány jen ve vedoucích vědeckých časopisech a prezentovány jen na prestižních mezinárodních konferencích. Aplikace výsledků projektu očekáváme v mnoha průmyslových oblastech od řízení reálných autonomních konvojů nákladních nebo osobních aut, přes nejrůznější aplikace síťových systémů v průmyslu a ve společnosti až po aktivity dnes označované Průmysl 4.0.
Klíčová slova:
distribuované řízení, formace vozidel, síťové systémy, autonomní vozidla
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Program: Standardní projekty
  • Veřejná soutěž: Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 8 273 tis. Kč
Odkaz na projekt: