web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel
Akronym:
Hlavní účastník:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Doba řešení:
1. 3. 2020 – 1. 12. 2022
Cíl projektu:
Cílem projektu je a) definovat konkrétní požadavky a nároky na mapové podklady z pohledu autonomních vozidel, b) vypracovat metodiku tvorby přesných mapových podkladů včetně identifikace parametrů zanesených do map, způsobu jejich měření a formátu uložení, c) návrh systému řešícího nedostupnost nebo nízkou kvalitu signálu satelitních navigačních systémů pro určení polohy vozidla s použitím přesných map, d) ověřit koncept integrity informace o poloze použitím satelitních navigačních systémů a přesných map a určit dosažitelné parametry systému jako poskytnutá integrita při garantování přesné polohy, dostupnost a kontinuita.
Klíčová slova:
autonomní vozidlo, mapy v HD rozlišení, lokalizace, GNSS, senzorová fúze, integrita
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
  • Veřejná soutěž: 1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)
  • Celkové uznané náklady: 21 805 tis. Kč
Odkaz na projekt: