web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Kybernetická bezpečnost pro kooperativní, propojenou a autonomní mobilitu využívající V2X
Akronym:
Hlavní účastník:
CEDA Maps a.s.
Doba řešení:
01. 01. 2023 - 31. 12. 2025
Cíl projektu:
Cílem je identifikovat a popsat rizika spojená s kyberbezpečností spojenou s provozem připojených, spolupracujících a autonomních vozidel v oblasti výměny informací mezi vozidly, vozidlem a telematickými systémy na dopravní infrastruktuře a v dopravní informačních a řídicích centrech od správce pozemních komunikací pomocí datové C-ITS komunikace. Posuzovány budou otázky kyberbezpečnosti spojené se systémem spolehlivé lokalizace autonomních vozidel založené na HD mapách. Budou navrženy simulační modely reprezentující technické prostředky komunikačních řetězců u vozidel s ADAS a dalšími pokročilými el. systémy auton. vozidel,vhodná opatření,postupy a procesy pro zajištění digit. bezpečnosti provozu auton. vozidel, včetně ověření navrženého řešení na funkčních vzorcích-Misbehaviour Detection.
Klíčová slova:
doprava, HD mapy, modely, dopravní data, autonomní mobilita, dynamické mapy
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2
  • Veřejná soutěž: STA02023TM040
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 39 487 tis. Kč
Odkaz na projekt: