web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
RoboTouch – virtuální realita a robotická rukavice pro telenavigaci autonomních dopravních systémů
Akronym:
RoTAS
Hlavní účastník:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Doba řešení:
01. 01. 2022 - 31. 12. 2024
Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoření univerzální přenosné platformy ve formě robotických rukavic spojených s virtuální realitou umožňujících ovládání autonomních systémů (zásobovací vozítka, auta, drony, lodě) pomocí gest rukou. Navržená platforma by měla umožnit uživateli přirozenými pohyby efektivně regulovat více než jedno vozidlo. U definovaných ovládacích gest musí být eliminována misinterpretace. Záměrem je navržení tohoto konceptu do dynamicky měnícího se prostředí, kde nelze naplánovat trvalé trasy, příp. trvalé nastavení je neefektivní. Zároveň zprostředkovaný 3D přenos s vizualizací časo-prostorové dráhy by měl umožnit sloučení konvojů do tzv. Platooningu. Zkoumány budou rovněž psychologicko-fyzické aspekty, kterými by případný uživatel měl disponovat.
Klíčová slova:
senzorická rukavice, virtuální realita, autonomní systémy, telenavigace
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
  • Veřejná soutěž: 3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030) 
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 7 210 tis. Kč
Odkaz na projekt: