web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Shared automation Operating models for Worldwide Adoption
Akronym:
SHOW
Hlavní účastník:
UITP (Mezinárodní sdružení veřejné dopravy)
Doba řešení:
1.1. 2020 – 31.12. 2023
Cíl projektu:
Projekt SHOW si klade za cíl posunout udržitelnou městskou dopravu prostřednictvím technických řešení, obchodních modelů a prioritních scénářů pro posouzení dopadu, a to nasazením sdílených, propojených, elektrifikovaných vozových parků automatizovaných vozidel v koordinované veřejné dopravě (PT), dopravě reagující na poptávku (DRT), mobilitě jako Provozní řetězce služby (MaaS) a logistiky jako služby (LaaS) v reálných městských ukázkách po celé Evropě.
Klíčová slova:
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: European Commision
  • Program: Horizont 2020
  • Veřejná soutěž: 
  • Druh soutěže: OP - Operační program EU
  • Celkové uznané náklady: 30 milionů eur
Odkaz na projekt: