web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla
Akronym:
Hlavní účastník:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Doba řešení:
1. 2. 2020 - 31. 12. 2022
Cíl projektu:
Cílem projektu je a) specifikovat kritická, problematická, ztížená či nebezpečná místa a podmínky vzhledem k operátorovi dálkově řízeného vozidla, b) vyvinout opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a komfortu dálkového řízení v podobě optimalizace řídicí stanice na základě empirického výzkumu vlivu teleoperace na kognitivní schopnosti řidiče, c) vyvinout prostředky ke zvýšení kvality a dostupnosti datového spojení, jež povedou k dalšímu navýšení celkové bezpečnosti teleoperace. Souhrnným výsledkem bude bezpečný a spolehlivý systém pro dálkové řízení osobních i nákladních vozidel použitelný jak v běžných, tak i nebezpečných či ztížených podmínkách.
Klíčová slova:
teleoperace, vzdálené řízení, situační povědomí, autonomní vozidlo
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+
  • Veřejná soutěž: 1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)
  • Celkové uznané náklady: 26 554 tis. Kč
Odkaz na projekt: