web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Systém navigace, lokalizace, řízení a plánování pro flotilu autonomních mobilních robotů
Akronym:
Hlavní účastník:
DataVision s.r.o.
Doba řešení:
01. 01. 2021 - 31. 12. 2023
Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit komplexní systém pro správu a řízení flotily AGV a jejich integraci do stávajících systémů vnitropodnikové logistiky a řízení výroby. Systém se skládá z lokalizační jednotky, řídicí jednotky a vlastního systému správy flotily AGV. Jednotlivé součásti systému budou vysoce inovativní jak svými parametry tak i použitými technologiemi. Otestování řešení ve 3D prostoru přinese důkladné prověření funkčnosti jednotky a systému a následně otevře nové možnosti jejich využití.
Klíčová slova:
lokalizace, navigace, autonomně řízené vozidlo, autonomní,
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Trend
  • Veřejná soutěž: TREND 3 (STA02020FW030)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 49 530 tis. Kč
Odkaz na projekt: