web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu
Akronym:
SNAM
Hlavní účastník:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Doba řešení:
01. 01. 2022 - 31. 12. 2024
Cíl projektu:
Zvýšení automatizace umožňuje řidičům vykonávat při řízení další vedlejší činnosti ve smyslu neřidičských činností, které při manuálním řízení nemohou být provozovány. Cílem projektu je vytvoření systematického katalogu tzv. neřidičských aktivit řidičů nákladních vozidel, které lze vykonávat s rozvojem automatizace silničních vozidel na úrovni L3 a L4, především při jízdě v tzv. konvoji (platooningu). Činnosti budou zařazeny do hierarchické struktury a bude posouzen jejich vliv na bezpečnost silničního provozu např. v podobě zpětného převzetí řízení. Následně budou navržena kritéria hodnocení pro posouzení rizikovosti neřidičských činností, jež využijí dopravní společnosti; dále pak budou vypracovány metodika a koncepční podklad pro oblast vzdělávání řidičů pro Ministerstvo dopravy.
Klíčová slova:
autonomní řízení, neřidičské aktivity, řidič nákladního automobilu, bezpečnost provozu, vzdělání profesionálních řidičů
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
  • Veřejná soutěž: 3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 4 832 tis. Kč
Odkaz na projekt: