web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Vytvoření dynamického digitálního modelu ulice pro potřeby autonomního řízení v Plzni
Akronym:
Hlavní účastník:
INTENS Corporation s.r.o.
Doba řešení:
01. 01. 2022 - 31. 12. 2024
Cíl projektu:
Cílem projektu bude pilotně otestovat a definovat možnosti využití HD map pro potřeby autonomní mobility. Během projektu bude vytvořen testovací úsek, který bude vybaven dodatečnou senzorikou, která bude umožňovat v reálném čase detekovat překážky na vozovce a v jejím okolí. Na tomto úseku se budou zároveň pohybovat testovací vozidla, která budou vybavena další senzorikou pro detekci mimořádností na vozovce. Data budou zároveň přenášena na server, kde budou implementována do vytvořených HD map testovacího úseku a část také do stávajícího 3D modelu města Plzně. Vznikne tak dynamický digitální model (tzv. digitální dvojče) pilotního úseku. Na základě provedených testů na závěr vznikne metodika, která bude jasně definovat požadavky na dynamické HD mapy pro potřeby autonomního mobility.
Klíčová slova:
doprava, HD mapy, modely, dopravní data, autonomní, digitální dvojče, mobilita, dynamické mapy
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
  • Veřejná soutěž: 3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 37 177 tis. Kč
Odkaz na projekt: