web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Název projektu:
Využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel
Akronym:
VIRTUAL
Hlavní účastník:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. IČO: 44994575
Doba řešení:
01. 02. 2022 - 31. 05. 2025
Cíl projektu:
Cílem projektu je: a) vyvinout nátěrovou hmotu plnící roli virtuální koleje a použitelnou pro potřeby navigace autonomního vozidla v městském prostředí, b) realizovat výzkum zaměřený na bezpečnost, spolehlivost, funkčnost, odolnost a efektivitu systému autonomních vozidel využívajících virtuální koleje, c) vyvinout senzorický systém uzpůsobený k detekci virtuálních kolejí . d) vyvinout řídící a lokalizační systém, který bude vozidlo bezpečně udržovat v ose definované virtuální kolejí. e) definovat technické požadavky na systém umožňující vytvoření virtuální soupravy dvou vozidel (platooning).
Klíčová slova:
autonomní vozidlo, řízené vozidlo, dopravní značení
Veřejná podpora:
  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
  • Veřejná soutěž: 3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)
  • Druh soutěže: VS - Veřejná soutěž
  • Celkové uznané náklady: 28 610 tis. Kč
Odkaz na projekt: