web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Mobileye přichází s novým dělením automatizace

Rozdělení autonomních systémů podle jejich schopností poskytuje vícero standardů, nejznámějším je však standard SAE J3016. Ten spatřil světlo světa v roce 2014, když reagoval na otázku „Co to přesně znamená autonomní vozidlo?“, kterou se v té době zabývali přední oborníci na automatizaci. Navzdory jeho preciznosti neposkytuje produktově orientovaný popis technologií umožňující autonomní jízdu, která je zřejmá a jednoznačná pro vývojáře, ale ne pro zákazníka. Společnost Mobileye v současném znění taxonomie autonomního řízení spatřuje zejména dva hlavní problémy. Prvním problémem jsou vágní a nejasné definice z pohledu koncového uživatele. Druhým a důležitějším problémem je zbytečné rozlišování mezi úrovní 3 a 4. Ty se podle J3016 liší v manévru minimálního rizika a bdělostí řidiče, a to může vést ke konstrukčním chybám.  

Mobileye navrhuje zjednodušit definice jednotlivých úrovní automatizace na čtyři úrovně: (1) eyes on / hands on, (2) eyes on / hands off, (3) eyes off / hands off a (4) no driver. 

Úrovně automatizace dle Mobileye (foto: Mobileye)

Eyes on / hands on neboli oči na vozovku a ruce na volantu pokrývá všechny prvky asistence řidiče jako je systém udržování v jízdním pruhu, nebo systém nouzového brzdění. Řidič je stále zodpovědný za řízení, zatímco systém monitoruje řidiče. Tato úroveň je srovnatelná s úrovní 1 a 2 podle J3016. 

Eyes on / hands off, oči na vozovku a ruce mimo volant je systém, který umožňuje řízení i navzdory tomu, že řidič nemá ruce na volantu, ale stále musí věnovat pozornost dopravnímu provozu a správné funkci systému v rámci daných provozních podmínek. V této úrovni si systém a řidič vyměňují roli oproti systému eyes on / hands on, kde systém monitoruje řidiče a jeho aktivní zásahy jsou ojedinělé. Zatímco u systému eyes on / hands off monitoruje řidič vozidlo, systém ovládá vozidlo kontinuálně, zatímco řidič se aktivně zapojuje jen v okrajových případech. Lidský řidič nejvíce selhává zejména při rozptýlení a nedostatku pozornosti, ke kterému může dojít i za hezkého počasí a běžných silničních podmínek, zatímco systém eyes on / hands off nejčastěji selhává v náročných podmínkách jako je špatné počasí, zhoršená kvalita silnice atp.  

Eyes off / hands off je úroveň systému, která dokáže poskytovat řízení vozidla v rámci specifických provozních podmínek bez nutnosti dohledu řidiče na správnou funkcí vozidla. Pokud se vozidlo ocitne na hranici podmínek, ve kterých je schopné autonomního režimu, a řidič nepřevezme řízení, provede manévr minimálního rizika a zastaví vozidlo na krajnici. Ekvivalentem této úrovně podle SAE J3016 je úroveň 3 a 4.  

No driver, bez řidiče je systém, který dokáže ovládat vozidlo bez nutnosti přítomnosti řidiče, tedy aspoň fyzické přítomnosti. Vozidlo může být nadále řízeno člověkem pomocí vzdáleného přístupu pro případ situací se kterými si samotný systém nedokáže poradit. 

Toto nové určení úrovní automatizace podle Mobileye snižuje nejistotu uživatelů, o jaký systém, tím že více specifikuje kdo, koho monitoruje a kdy může řidič svoji pozornost věnovat zcela něčemu jinému.