web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Cadillac v roce 2024 představí se svým novým vozem vlastní samořídící systém

Každá automobilka při představení nového vozu dbá na to, aby jejich nový model byl co nejvíce inovativní. Jinak tomu není ani v případě vozidla Cadillac Celestiq, které má být představeno v roce 2024.  

Společně s tímto vozem má být také představen samořídící systém, který tato automobilka sama navrhla, nesoucí název GM Ultra Cruise. Daný systém by měl být schopný samořídící aktivity až v 95 % jízdních scénářů. Vozidlo samotné bude v rámci technologie i vzhledu to nejlepší, co může daná automobilka v tento moment nabídnout. Cadillac se snaží být na poli autonomní mobility aktivním členem, což odpovídá i tomu, že již v roce 2021 představil koncept svého autonomního minibusu a od roku 2017 používá ve vybraných modelech asistenta řízení Super Cruise. 

Ultra Cruise bude ke svému autonomnímu řízení používat více než 20 senzorů. Ty poskytnou neustálý přehled okolo celého vozidla. Ultra Cruise bude ke svému provozu dále používat kombinaci kamer a radarů krátkého dosahu. Za čelním sklem bude umístěný LIDAR a uvnitř vozidla bude umístěn systém monitorování polohy řidičovi hlavy a očí, aby byla sledována neustálá pozornost řidiče. Celý provoz a zároveň bezpečnost bude pracovat na principu senzorové fúze.  

Předchůdcem Ultra Cruise je v automobilce Cadillac, asistenční systém řízení Super Cruise. Ten umožňuje řidičům použít asistenční systém řízení na předem určených dálnicích v USA a Kanadě. Asistenta řízení Ultra Cruise, ale bude možné použít i po městských ulicích. Při spuštění tak bude moci systém Ultra Cruise fungovat na více než dvou milionech mil po Severní Americe.  
 

Zadní vzhled Cadillacu Celestiq s popisem senzorů a kamer (foto: Cadillac)  

Na rozdíl od automobilky Tesla, mají na celý systém samořízení v Cadillacu střízlivější pohled. Předem upozorňují, že v jejich systému samořízení budou situace, kdy bude po řidiči požadováno dočasné převzetí řízení. Řidiči tedy nebude umožněn spánek či odtržení bdělosti od dopravní situace. Vývojáři Ultra Cruise popisují, že systém může zažádat o převzetí řízení v těchto situacích: 

  • dopravní stavby, které vyžadují sjednocení do jízdních pruhů, 

  • víceproudé kruhové objezdy či jiné anomálie komunikace, které mohou být pro systém matoucí, 

  • průsečné křižovatky, u kterých chybí světelné či dopravní značení přednosti v jízdě, 

  • nepříznivé počasí.  

V těchto jízdních situacích by daný systém měl požádat řidiče pomocí kontrolky na volantu o dočasné převzetí řízení. Toto upozornění je považováno za neurgentní problém. V případě urgentního problému, začne kontrolka na volantu blikat červenou barvou a řidič musí ihned převzít kontrolu a provést úhybný manévr. Pokud by se tak nestalo, systém se pokusí vozidlo co možná nejbezpečnější zastavit.  

Systém Ultra Cruise jistě není dokonalý. Ovšem svým přístupem a předem vymezení se od určitých náročných dopravních situací, může jistě působit více sympaticky než systém samořízení právě zmíněné Tesly. Až samotná praxe a spuštění vozidla Cadillac Celestiq se systémem GM Ultra Cruise ukáže, jak moc je daná technologie na samořízení připravena.  

Přední vzhled Cadillacu Celestiq s popisem senzorů a kamer (foto: Cadillac)