web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Většina systémů pro částečně automatizované řízení v novém hodnocení pohořela

Mnoho automobilových značek ve svých prémiových vozech nabízí možnost částečného automatizovaného řízení. To lze v určitých zemích použít jen za určitých podmínek na určitých komunikacích. Naopak v jiných zemích doposud není legislativa nastavena tak, aby možnost částečně automatizovaného řízení povolila.  Je všeobecně známo, že mnoho řidičů má tendenci schopnosti těchto systémů přeceňovat a tím ohrožovat nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Přeceňování částečně automatizovaného řízení může mít za následek nedostatečné vysvětlení funkčních možností systému samotnými poskytovateli či ignorování těchto pokynů. Otázkou ovšem je, jak je s těmito polo-autonomními systémy doopravdy. Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu (IIHS) představil nový program hodnocení, který má podpořit výrobce automobilů v začlenění robustnějších ochranných opatření do jejich systémů částečné automatizace. Z prvních 14 testovaných systémů získal pouze jeden přijatelné hodnocení, zatímco dva byly ohodnoceny jako marginální a 11 jako špatné. Do testování byly zahrnuty modely vozů BMW, Ford, General Motors, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla a Volvo. Většina z nich však neposkytuje adekvátní opatření k zabránění zneužití a udržení pozornosti řidičů na dění na silnici. Jediným testovaným systémem, který získal přijatelné hodnocení, je systém Teammate dostupný pro Lexus LS. GMC Sierra a Nissan Ariya nabízejí systémy s marginálním hodnocením. Naopak LS a Ariya mají alternativní systémy, které získaly špatné hodnocení. Mezi dalšími vozy s neuspokojivým hodnocením patří Ford Mustang Mach-E, Genesis G90, Mercedes-Benz třídy C sedan, Tesla Model 3 a Volvo S90, přičemž některé z nich neuspěly ve více než jedné verzi systému částečné automatizace.

Vizualizace testování částečně automatizovaných systémů řízení pod dohledem IIHS.(zdroj: Autor)

To co uživatelé těchto vozů stále nechápou je fakt, že vozidla s částečnou automatizací nejsou samořídící – ačkoli výrobci automobilů někdy používají názvy, které naznačují, že jejich systémy jsou. Lidský řidič musí stále zvládnout mnoho rutinních úkolů, sledovat, jak dobře funguje automatizace, a zůstat připraven převzít řízení, pokud se něco pokazí. Zatímco většina systémů částečné automatizace má určitá ochranná opatření, která pomáhají zajistit, aby se řidiči soustředili a byli připraveni, tyto počáteční testy ukazují, že nejsou dostatečně robustní. Hlavní cílem nových zhodnocení IIHS je podpořit ochranná opatření, která mohou pomoci snížit úmyslné zneužití a dlouhodobé výpadky pozornosti. Výsledky těchto testů jsou velmi znepokojivé, ovšem na jejich nápravě již údajně většina automobilek pracuje. Pokud je to možné, testy se provádějí na uzavřené zkušební dráze. U určitých testů, které musí být provedeny na veřejných komunikacích, sedí druhý zaměstnanec IIHS na sedadle spolujezdce, aby sledoval prostředí řidiče a systémy vozidla. Do celého testování patří zajištění:

  • Monitorování řidiče

Efektivní monitorování řidiče je základním prvkem bezpečnosti částečné automatizace. Systémy by měly být schopny nejen sledovat pozornost řidiče, ale také rozpoznat, zda jsou jeho ruce na volantu a zda se dívá na vozovku. Například testování zahrnuje situace, kdy je čočka monitorovací kamery řidiče zablokována, obličej řidiče je zakrytý nebo když řidič svou pozornost odvrací od vozovky. Důkladné monitorování je klíčové pro zajištění toho, aby řidič zůstal plně zapojen a připraven převzít řízení v případě potřeby. Při těchto testech nebylo vyhovující ani jedno ze 14 testovaných vozidel.

  • Upozornění na pozornost řidiče

Kromě sledování řidiče je důležité, aby systémy poskytovaly včasné a trvalé připomenutí pozornosti. Tyto upomínky by měly být dostatečně silné a časté, aby efektivně upozornily řidiče, pokud se jeho pozornost začne rozptylovat. To může zahrnovat zvuková a vizuální upozornění, která se aktivují, když systém zaznamená nedostatečnou pozornost řidiče. Do 10 s by se v tomto případě mělo spustit vizuální a zvukové upozornění. Při nezareagování by do 20 s mělo vozidlo v tomto režimu zahájit nouzové zpomalení.

  • Nouzové řízení v případě nezareagování řidičem

Dalším důležitým prvkem bezpečnosti jsou nouzové eskalační postupy, které minimalizují nebezpečí pro cestující a ostatní účastníky silničního provozu v případě, že řidič nereaguje na předchozí upozornění. Tyto postupy mohou zahrnovat automatické zpomalení nebo zastavení vozidla, aktivaci nouzových světel nebo dokonce kontaktování záchranných služeb. Je klíčové, aby tyto postupy byly spolehlivé a aktivovány včas, aby minimalizovaly riziko nehody nebo zranění. Ze 14 testovaných systémů splňují všechny tyto požadavky pouze GM.

  • Stále zapojení řidiče do provozu

I když jsou částečně automatizované systémy navrženy tak, aby usnadnily řízení, je důležité, aby řidič zůstal zapojený a plně aktivní během celé jízdy. To znamená, že i když systém přebírá určité úkoly, řidič by měl být stále připraven převzít řízení v případě potřeby a aktivně monitorovat prostředí kolem sebe.

  • Využívání základních bezpečnostních prvků

Existuje jen málo důkazů o tom, že částečná automatizace má nějaké bezpečnostní výhody, takže je nezbytné, aby tyto systémy mohly být používány pouze tehdy, jsou-li použity osvědčené bezpečnostní prvky. Mezi tyto prvky patří bezpečnostní pásy, automatické nouzové brzdění (AEB) či systém na upozornění změny jízdního pruhu.

Nový program hodnocení IIHS je důležitým krokem směrem k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti částečně automatizovaných systémů v automobilech. Detailní analýza sledování řidiče, připomínek na pozornost, nouzových eskalačních postupů, zapojení řidiče a bezpečnostních funkcí poskytuje cenné poznatky, které mohou výrobci využít k vylepšení svých systémů a maximalizaci bezpečnosti na silnicích.