web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Prohloubení spolupráce na digitálních inovacích mezi EU a Japonskem

Evropská unie a Japonsko jsou dvěma předními globálními aktéry v oblasti digitálních technologií, které usilují o prosazování inovací a zabezpečení své pozice na mezinárodním trhu. Spolupráce mezi těmito dvěma ekonomikami přináší mnohostranné výhody, od zvýšení konkurenceschopnosti až po zlepšení bezpečnostních standardů v digitálním prostoru. Jejich společný zájem o rozvoj a implementaci nových technologií je klíčový nejen pro ekonomický růst, ale také pro zajištění stability a bezpečnosti v digitálně propojeném světě.

A proto nejen z těchto důvodů EU a Japonsko 30. dubna uskutečnily svou druhou Radu pro digitální partnerství v Bruselu. Radě spolupředsedali komisař pro vnitřní trh, Thierry Breton, a japonský ministr pro digitální transformaci, Taro Kono, ministr vnitra a komunikací, Takeaki Matsumoto, a parlamentní místopředseda pro ekonomiku, obchod a průmysl, Taku Ishii. EU a Japonsko potvrdily význam svého strategického partnerství za účelem propagace jejich sdílených hodnot a vize pro digitální transformaci, která klade člověka do středu a respektuje základní práva. Partneři ocenili úspěšnou implementaci Digitálního partnerství a zhodnotili pokrok dosažený od prvního zasedání Rady pro digitální partnerství v roce 2023. Dohodli se na seznamu nových výstupů pro další spolupráci na klíčových digitálních technologiích, jako jsou umělá inteligence, 5G, 6G, polovodiče, výpočetní technika vysokého výkonu a kvantové technologie, posílení spolupráce v oblasti dat a platformní ekonomiky, podmořských kabelů, eID a kybernetické bezpečnosti. Klíčové výsledky druhého zasedání Rady pro digitální partnerství EU a Japonsko dnes podepsaly Memorandum o spolupráci na digitálních identitách a důvěryhodných službách. Toto memorandum vybuduje sdílené pochopení iniciativ digitální identity mezi EU a Japonskem, čímž vytvoří přínosy pro elektronické obchodování a obchodní příležitosti tím, že sníží byrokracii a zvýší efektivitu. Memorandum usnadní svobodný tok dat s důvěrou prostřednictvím spolupráce a případových studií na základě EU Digital Identity Wallet a důvěryhodných služeb. V oblasti polovodičů se EU a Japonsko rozhodly zřídit tým expertů, který vypracuje výzkumný program pro implementaci Memoranda o spolupráci o polovodičích z července 2023. Připravují také administrativní uspořádání, které podpoří výměnu informací o veřejných podpůrných programech.

Ilustrační obrázek pro propojení vzájemné spolupráce mezi EU a Japonskem (zdroj: Autor)

EU a Japonsko budou pokračovat ve společné práci na výpočetní technice vysokého výkonu a identifikovaly hybridní kvantově-HPC aplikace a případové studie pro další spolupráci. Zváží témata pro společné projekty v základním výzkumu v kvantové oblasti. Oba partneři také zkoumají spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně norem a způsobů řešení nedostatku dovedností. V oblasti 6G spustila EU a Japonsko společné výzkumné projekty a zamýšlejí podpořit globální iniciativy pro standardizaci, které jsou zásadní pro vývoj technologií 6G.

Tato spolupráce a zaměření na specifické technologie má zásadní význam pro rozvoj autonomní dopravy, která závisí na rychlém zpracování velkého množství dat a jejich bezpečné komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou. Umělá inteligence a výpočetní technika vysokého výkonu jsou klíčové pro zpracování dat získaných ze senzorů a kamer v reálném čase, zatímco technologie 5G a 6G umožňují rychlou a spolehlivou komunikaci, která je nezbytná pro bezpečné a efektivní fungování autonomních vozidel. Rozvoj polovodičových technologií rovněž přispívá k pokročilému vývoji a zvýšené efektivitě energetického managementu v autonomních vozidlech. Takto integrovaná digitální infrastruktura umožňuje nejen větší bezpečnost a efektivitu v dopravě, ale také podporuje širší přijetí autonomních vozidel jako klíčového prvků moderních dopravních systémů.