web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Výrobce map TomTom pomáhá vývojářům autonomních vozů

Autonomní vozidla potřebují ke své jízdě nejen celou řadu senzorů, díky kterým řídicí systém poznává okolní prostředí, ale též přesnou digitální mapu, jež pomáhá s upřesněním lokalizace a výrazně tak zvyšuje celkovou bezpečnost provozu. Tyto takzvané HD mapy lze tedy považovat za další druh senzoru, který autonomním vozidlům pomáhá v jízdě. Velké množství vývojářů autonomních vozidel se vydalo cestou tvorby vlastních map, což je ale ve výsledku většinou enormně nákladná činnost, kterou si tedy nemůže úplně každá společnost dovolit. Potenciál zde proto vidí firmy, které se doposud zabývaly vytvářením běžných map pro potřeby navigačních služeb používaných lidmi. Jednou z nich je nizozemská společnost TomTom, jež se velice aktivně vydala cestou podpory vývojářů autonomních vozidel prostřednictvím tvorby univerzálně použitelných přesných map. Velice zajímavým produktem je služba nazvaná RoadCheck, s níž TomTom cílí zatím na vozidla druhé úrovně automatizace.

TomTom

Vůz Volvo XC90 firmy TomTom pro výzkum a vývoj map v souvislosti s autonomním řízením (foto: TomTom)

Druhá úroveň automatizace znamená, že vozy jsou vybaveny pokročilými asistenčními systémy řidiče, které pomáhají řidičům s řízením. Jinak řečeno nepřebírají řízení zcela, nadále za řízení zodpovídá člověk za volantem. Pokročilé asistenční systémy nicméně mohou výrazně přispět k bezpečnosti jízdy, neboť například automatické udržování odstupu na dálnici umožňuje v případě nutnosti bezpečně zastavit. Jenže celá řada těchto systémů funguje jen v určitých podmínkách. Třeba asistent pro udržování v jízdních pruzích logicky funguje tam, kde dokáže nějaké pruhy detekovat. To ale uživatelé ne vždy akceptují, a proto se mohou pokoušet daný systém aktivovat i tam, kde nedokáže spolehlivě fungovat. V důsledku toho může dojít k rizikovým situacím. Smyslem nástroje RoadCheck firmy TomTom je poskytnout automobilkám nabízejícím vozy vybavené asistenčními systémy přesnou mapu, v níž by byly evidovány úseky pozemních komunikací, kde daný systém funguje, a tedy může být aktivován. Pakliže by se vůz nacházel v místě, které je v mapě zaneseno jako neodpovídající provozním podmínkám systémů, daný asistent by nebylo možné aktivovat. Další výhodou pro automobilky v tomto případě je, že nemusí samostatně mapy vytvářet ani aktualizovat, neboť se o to stará jakožto dodavatel právě TomTom. Ačkoli je služba RoadCheck zatím nabízena jen pro vozidla do druhé úrovně automatizace, v principu je možné ji do budoucna rozšířit i pro použití u vozů třetí a čtvrté úrovně automatizace, tedy i autonomních vozidel.