web Autonomne.cz

odkaz na homepage

3. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ nabídne alokaci až 850 milionů korun

Již za měsíc odstartuje další, v pořadí třetí veřejná soutěž v rámci programu Doprava 2020+.

Ministerstvo dopravy spolu s Technologickou agenturou České republiky (dále jen “TA ČR”) informují o blížícímu se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 14. dubna 2021. Nyní byly uveřejněny Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, největší změnou oproti minulé výzvě je výrazné navýšení předpokládané alokace na 850 milionů korun (z čehož 350 milionů je navázáno na schválení Nástroje na podporu oživení a odolnosti – RRF), maximální možná podpora projektu do výše 50 milionů korun zůstává zachována. Další předběžné parametry 3.VS naleznete v tomto dokumentu, podrobnější informace a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci při vyhlášení veřejné soutěže. I letos bude k této veřejné soutěži pořádán informační online seminář, podrobnosti budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR.

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Aktuálně podpořené projekty se například týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly. Veřejná soutěž tak svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.