web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program DOPRAVA 2020+

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+ je zaměřen na oblasti vymezené NP VaVaI, která stanovuje šest specifických cílů představujících hlavní témata dopravního výzkumu, vývoje a inovací. Těmito tématy jsou udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě. Program chápe dopravu v jejím širším slova smyslu jako souhrn jejích čtyř prvků, tzn. 1. dopravní infrastrukturu, 2. dopravní prostředky, 3. uživatele dopravy a 4. vlastní řízení dopravního provozu nebo přepravního procesu (produkt dopravy).

Poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky, doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 (7 let). Program byl zahájen vyhlášením první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) v roce 2019, se zahájením poskytování podpory od roku 2020. Dále se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží každý rok až do roku 2022. Celkem budou tedy vyhlášeny čtyři veřejné soutěže. Předpokládaná délka řešení projektů v Programu je 36 měsíců, maximální délka řešení projektů je 48 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Přesné znění programu a další podrobnosti naleznete na stránkách Technologické agentury ČR

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: 4. veřejná soutěž nabídne alokaci 495 mil. Kč

TA ČR společně s Ministerstvem dopravy vyhlásil čtvrtou veřejnou soutěž v rámci programu DOPRAVA 2020+, hlásit se můžete do 1. června.

AKTIVITA PROJEKTU: Výsledky 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Realizace v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+ čeká na téměř čtyři desítky úspěšných návrhů projektů.

AKTIVITA PROJEKTU: Program Doprava 2020+: analýza prvních dvou veřejných soutěží

Statistická analýza prvních dvou veřejných soutěží Programu DOPRAVA 2020+ přináší zajímavé shrnutí nejdůležitějších parametrů včetně typu očekávaných výsledků nebo průměrné podpory na projekt.

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: Podmínky třetí soutěže splnilo 191 návrhů projektů

Přihlašování do třetí veřejné soutěže Programu Doprava 2020+ bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno, vysoký zájem účastníků o zapojení do soutěže trvá.

AKTIVITA PROJEKTU: Pokyny pro žadatele AG ve 3.VES Doprava 2020+

Podrobné pokyny pro účastníky programu DOPRAVA 2020+, žádající Ministerstvo dopravy o aplikační garanci pro svůj projekt.

AKTIVITA PROJEKTU: Třetí veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+ vyhlášena

Technologická agentura ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v rámci Programu DOPRAVA 2020+

AKTIVITA PROJEKTU: Autonomní mobilita ve druhé výzvě programu DOPRAVA 2020+

Úspěšné projekty druhé veřejné souteže v rámci programu DOPRAVA 2020+ se již rozbíhají. Zaměřili jsme se proto na zajímavé projekty z autonomní mobility.

AKTIVITA PROJEKTU: 3. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ nabídne alokaci až 850 milionů korun

Již za měsíc odstartuje další, v pořadí třetí veřejná soutěž v rámci programu Doprava 2020+.

AKTIVITA PROJEKTU: Výsledky 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Které projekty uspěly ve druhé veřejné soutěži programu na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+?

AKTIVITA PROJEKTU: Program DOPRAVA 2020+: Podmínky druhé soutěže splnilo 215 projektů.

Přihlašování do druhé veřejné soutěže bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno.

AKTIVITA PROJEKTU: Projekty první veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+ mají zelenou

S úspěšnými projekty první fáze byly uzavřeny smlouvy.