web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Výsledky 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

Realizace v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+ čeká na téměř čtyři desítky úspěšných návrhů projektů.

Také třetí veřejná soutěž potvrdila velký zájem o resortní program aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+, do jehož dvou předešlých ročníků se přihlásilo celkem 368 návrhů projektů. Letos se o podporu ve výši 500 milionů korun (při až 80% intenzitě podpory) utkalo 199 návrhů projektů, přičemž 191 návrhů projektů splnilo veškeré formální náležitosti a postoupilo do hodnocení. V něm bylo rozhodnuto o tom, že celkovou alokaci si rozdělí 39 řešitelských týmů vítězných návrhů projektů. Třetí veřejná soutěž, vyhlášená Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR dne 14. dubna 2021, se také prioritně zaměřila na podporu oblasti digitalizace v dopravě s cílem podpořit výsledky projektů modernizaci sektoru.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je rovněž jednou z priorit Ministerstva dopravy. Cílem programu, jehož vznik Ministerstvo dopravy v roce 2019 iniciovalo a definuje jeho zaměření, je umožnit realizaci projektů směřujících k výsledkům využitelným v praxi. Především se jedná o řešení směřující ke zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, a to při reflexi společenských potřeb. Cílem programu DOPRAVA 2020+ je taktéž akcelerace technologického a znalostního rozvoje ČR a tím i růst konkurenceschopnosti ČR. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoje automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat.

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky.