web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Program DOPRAVA 2020+: Podmínky třetí soutěže splnilo 191 návrhů projektů

Přihlašování do třetí veřejné soutěže Programu Doprava 2020+ bylo oficiálně ukončeno a vyhodnoceno, vysoký zájem účastníků o zapojení do soutěže trvá.

Vysoká atraktivita programu Doprava 2020+ trvá. Zatímco v první veřejné soutěži se o finanční podporu utkalo 141 návrhů projektů, loňská druhá veřejná soutěž již zaznamenala rekordních 227 návrhů projektů. Je proto velmi potěšitelné, že velký zájem o výzkumné projekty z oblasti dopravních věd trvá i ve třetí veřejné soutěži, vyhlášené Technologickou agenturou ČR společně s Ministerstvem dopravy ČR dne 14. dubna 2021. Celkem bylo podáno 199 návrhů projektů, přičemž podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 191 návrhů projektů.
 
S žádostí o aplikační garanci se na Ministerstvo dopravy ČR obrátili přihlašovatelé 69 projektů, po posouzení žádostí příslušnými odbory byla garance udělena 44 žádostem, kladné stanovisko tedy obdržela více než polovina zaslaných projektů. I odmítnutí žadatelé se však mohli do programu se svými projekty přihlásit, museli si však zvolit jiného aplikačního garanta.
 
Hlavním cílem programu DOPRAVA 2020+ je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je totiž jednou z priorit Ministerstva dopravy. Cílem programu, jehož vznik Ministerstvo dopravy v roce 2019 iniciovalo a definuje jeho zaměření, je umožnit realizaci projektů směřujících k výsledkům využitelným v praxi. Především se jedná o řešení směřující ke zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, a to při reflexi společenských potřeb. Cílem programu DOPRAVA 2020+ je taktéž akcelerace technologického a znalostního rozvoje ČR a tím i růst konkurenceschopnosti ČR. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoje automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Největší změnou oproti minulé výzvě je stanovení prioritního tématu výzkumu a vývoje v oblasti digitalizace dopravy.