web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Kulatý stůl na téma autonomní mobility (video)

Pětice odborníků se sešla u kulatého stolu v rámci projektu tvize. nad problematikou autonomní mobility. Opravdu přinese autonomní řízení zásadní revoluci?

Padesát minut věnovaných autonomní mobilitě v prostředí České republiky - takový byl další ze zajímavých dílů v rámci internetového videokanálu tvize. Moderátorka Michaela Hergetová si pozvala pětici odborníků na toto téma; mimo ředitele Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací z Ministerstva dopravy, pana Václava Kobery, byla otázka automatizované a autonomní dopravy a systémů probírána s Michalem Fišerem (Operátor ICT), Petem Šimoníkem (Technická univerzita Ostrava), Františkem Kubešem (město Brno) a Radovanem Prokešem (CEDA Maps).
Během rozhovoru byla diskutována celá řada témat souvisejících s autonomní mobilitou. Hosté se věnovali například problematice veřejného poskytování a sdílení dat a jejich zabezpečení či potřebě anonymizace v této oblasti, očekávaným přínosům nových technologií pro běžné obyvatele se zvláštním důrazem na městské dopravní systémy, potřebě nastavení fungující spolupráce mezi jednotlivými subjekty či například současnému legislativnímu rámci a situaci v zahraničí. Pan ředitel Kobera zmínil i neopominutelný etický rozměr a připomenul práci Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR. Celý díl pořadu je ke zhlédnutí přímo na stránkách tvize.