web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Etická komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel

Ministerstvo dopravy, které aktivně rozvíjí oblast autonomní mobility ve všech jejích aspektech, zřídilo Etickou komisi pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR.

Mezi hlavní oblasti, kterými se bude komise zabývat, patří zejména interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR. Etická komise má za cíl rovněž identifikovat další dílčí témata související s provozem autonomních vozidel.

Do konce roku 2020 Etická komise zpracuje doporučení a návrhy opatření, která povedou k bezproblémovému zařazení autonomních vozidel do běžného provozu. Komise je složená z odborníků působících v oborech etiky, práva, informatiky a dalších společenských věd. Jejich odborné závěry budou postihovat nejen oblast silniční dopravy, ale i dalších druhů dopravy, a budou tak Ministerstvem dopravy využitelné v širším kontextu. Například velmi důležitým a často diskutovaným tématem je interakce silničních a drážních vozidel.

Oblast etiky je jednou z nedílných součástí tématu autonomního řízení, které má potenciál pozitivně přispět k bezpečnosti dopravy. Zřízení Etické komise je v souladu se strategickými materiály, jako je Národní strategie umělé inteligence v České republice či Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice.
 

Složení Etické komise:

Předseda:
PhDr. David Černý, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda:
PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. – Centrum dopravního výzkumu

Členové:
Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon) – CMS
JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR
Ing. Martin Hron – TÜV SÜD Czech
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Juraj Hvorecký Ph.D. –  Filosofický ústav AV ČR
Ing. Tomáš Ječný – Škoda Auto
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. – Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Daniel D. Novotný, Ph.D. – Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. et Ing. Václav Uhlíř  – Fakulta informačních technologií VUT
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR

Odkaz na stažení výsledků činnosti Etické komise: Ministerstvo dopravy - Vybrané výsledky činnosti etické komise

AKTIVITA PROJEKTU: Etická doporučení pro provoz propojených a autonomních vozidel

Zpráva z prvního roku činnosti Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel obsahuje soubor 21 doporučení.

AKTIVITA PROJEKTU: Draft závěrů Etické komise za rok 2020

Etická komise zveřejnila pracovní verzi závěrů prvního roku své činnosti a obrací se s ní na odbornou veřejnost.

AKTIVITA PROJEKTU: Co bude řešit Etická komise?

Etická komise při Ministerstvu dopravy zveřejnila přehled činností, kterými se bude zabývat.