web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Ohlédnutí za URBIS FUTURE MOBILITY 2022

Na konci září proběhly veletrhy chytrých řešení pro obce a města URBIS SMART CITY FAIR a veletrh FUTURE MOBILITY.
 

Spojení dvou tematicky provázaných bloků bylo nultým ročníkem nové koncepce veletrhů, zaměřené na dopravu a mobilitu. Termín konání byl vybrán vzhledem k Evropskému týdnu mobility, kdy v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské unie se na výstavišti odehrála taktéž konference URBAN MOBILITY DAYS. Veletrhy URBIS a FUTURE MOBILITY obsadily pavilon A1 a přilehlé volné plochy, na venkovních plochách bylo umístěno Demo City, kde vystavovatelé předváděli vystavené exponáty v praxi. Akce proběhla pod záštitou ministra dopravy Martina Kupky.

Nosnou částí akcí URBIS a FUTURE MOBILITY byla třídenní konference. Prezentovaná témata se týkala mobility, chytrých řešení pro obce a města a aktuálních problémů – například energetické krize. V rámci úterního bloku URBIS INNOVATION přiblížila návštěvníkům veletrhu činnosti ústředního správního orgánu v oblasti chytré mobility zástupkyně Ministerstva dopravy ČR Tereza Čížková, byly prezentovány průběžné výsledky Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel, zřízené při Ministerstvu dopravy, a to prostřednictvím výstupu předsedy komise Davida Černého, byla představena novinka agentury Czechinvest; Mobility Innovation Hub a dále byly prezentovány novinky a zajímavosti na poli výzkumu a vývoje z oblasti autonomní mobility. Součástí odpoledního programu byla i zajímavá panelová diskuze „Autonomní mobilita v blízké budoucnosti nejenom ve městech“.


 
Do středečního programu v bloku FUTURE MOBILITY byla začleněna konference Současné trendy a výzvy městské inteligentní mobility organizovaná sdružením pro dopravní telematiku. Součástí konferenčního programu bylo přes deset zajímavých workshopů, v rámci FUTURE MOBILITY proběhl i Ideathon organizovaný Czechinvestem, kde studenti spolu s odborníky z praxe hledali nová dopravní řešení a nápady.
 
„Ministerstvo dopravy aktivně podporuje inovace v dopravě a rozvoj nových konceptů, které mohou přinést řešení mnoha současných palčivých problémů v dopravním sektoru, souvisejících s urbanizací a přirozeným vývojem společnosti. Dopravu díky nim přestáváme chápat pouze jako prostředek k přemístění z jednoho bodu do druhého, ale vnímáme ji stále častěji v širší perspektivě služeb s ní spojených. Zároveň bude její další vývoj ovlivňován trendem autonomního řízení, který v mnoha ohledech představuje už nyní technologickou inovaci, připravenou stát se už brzy součástí každodenního života. V blízké buducnosti lze očekávat transformaci sektoru dopravy směrem k postupnému nasazování automatizovaných dopravních systémů a dopravních prostředků do praxe. Datově propojená kooperativní a autonomní vozidla představují významnou a nevyhnutelnou inovaci nejen pro automobilový a telekomunikační průmysl, ale podstatným způsobem ovlivní do budoucna fungování celého dopravně-logistického systému,“ uvedl při slavnostním zahájení veletrhu URBIS náměstek ministra dopravy ČR Václav Bernard.


 
Jak v pavilonu A1, tak na venkovních plochách v Demo City prezentovali vystavovatelé chytrá řešení pro municipální sektor a dopravu. Představil se autonomní minibus Centra dopravního výzkumu, last mile delivery robot od BringAuta, elektromobily pro přepravu osob a nákladu či vozidla pro komunální sektor. Další vystavovatelé nabízeli digitální řešení nebo komponenty pro obecní a dopravní infrastrukturu. V Demo City našli návštěvníci mimo jiné nákladní kola a prostředky pro mikromobilitu, které si mohli vyzkoušet. Pro návštěvnické testování byly připraveny také osobní auta s elektrickým pohonem a elektromotocykly. V Demo City byla instalována funkční křižovatka řízená inteligentním dopravním systémem, na které bylo možné sledovat preferenční průjezd vozidel.
 
„Jsem rád, že se na výstavišti objevilo nové a atraktivní téma. Mobilita je stále důležitější a všechna města včetně Brna se neustále potýkají s mnoha problémy, které se týkají dopravy. Věřím, že návštěvníci si z konferenčního programu odnesou důležité informace,“ uzavřel své vystoupení na zahájení bloku FUTURE MOBILITY radní pro dopravu statutárního města Brna Petr Kratochvíl. Tomáš Moravec, generální ředitel Veletrhů Brno, doplnil: „Témata, která jsou zde prezentována, jsou velmi zajímavá a ovlivňují nejenom život municipalit, ale nás všech. Téma mobility má vysoký potenciál do budoucna. Vítám na výstavišti i účastníky konference Urban Mobility Days, která se termínově připojila k veletrhům URBIS a FUTURE MOBILITY.“
 
Poslední den veletrhů URBIS a FUTURE MOBILITY 2022 připadl na Evropský den bez aut. Organizátoři se k němu připojili Dnem čisté mobility, kdy se výstaviště otevřelo návštěvníkům zdarma. Účelem tohoto uspořádání byla edukace zábavnou formou a motivace k využívání alternativních a čistých dopravních prostředků. V Demo City se v tento den objevilo navíc například hřiště pro bike polo a byly uspořádány cyklistické závody včetně závodů cargo kol.
„URBIS je pro nás výkladní skříní, kde máme možnost ušetřit poměrně velké množství času a setkat se se svými zahraničními partnery. Je to pro nás i příležitost pro intenzivnější předávání zkušeností mezi městy. Těší nás, že rodinu brněnských vystavovatelů obohatily městské firmy, které mají na bedrech aplikaci chytrých řešení do praxe. Už si zvykly, že veletrh URBIS je pro ně příležitostí k získání nových kontaktů. Je to inovační týden, dokážou být otevření a připravení čerpat inspiraci a dělat něco jinak. Také se ukázalo, že i přes období komunálních voleb a pro veletrhy velmi těžkou pocovidovou periodu se sešli klíčoví hráči na národní i evropské úrovni. Na stánku jsme přivítali čtyři mezinárodní delegace. Veletrh hodnotíme velmi pozitivně a úspěšně a těšíme se na další ročník,“ okomentoval účast města Brna na veletrhu URBIS Jakub Rybář, vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna.
 
Příští ročník veletrhů URBIS SMART CITY FAIR a FUTURE MOBILITY se uskuteční 19. – 21. 9. 2023.