web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Autonomní doručovací Starship v Praze

Období celosvětové koronavirové pandemie vyvolalo mimořádnou poptávku po doručovacích službách, které díky tomu raketově rostly. Společně s tím se zvýšil i zájem o autonomní doručovací vozidla, jež se v době karantén jeví jako ideální bezkontaktní prostředek pro zásobování nemocných či jinak izolovaných osob. Jakmile si ale lidé na pohodlné doručování až do domu jednou zvykli, těžko se vrací zpět, a to i přesto, že potřeba izolace se dnes zdá již být minulostí a svět se vrací do starých pořádků. Doručovací služby proto nadále prosperují a autonomní prostředky, které navíc nabízejí možnost, jak se vyrovnat s nedostatkem řidičů a kurýrů, se taktéž těší světlým zítřkům. V tomto ohledu je proto mimořádně zajímavé, že již v roce 2016 si s myšlenkou nasadit pro doručování objednávek autonomní roboty pohrávala firma Rohlík.

Starship

Autonomní doručovací robot firmy Starship Technologies na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2016 (foto: Rohlík)

Ta v pátek 9. září 2016 ve spolupráci s estonskou společností Starship Technologies představila veřejnosti na Staroměstském náměstí v Praze dvě autonomní doručovací vozidla estonské firmy. Od jara roku 2017 je Rohlík chtěl začít nasazovat v rámci své doručovací služby, ale jak dnes už víme, nikdy k tomu nedošlo. O příčině se můžeme pouze dohadovat, ale určitou roli nejspíš hrály faktory jako ještě ne zcela odladěná technologie, přece jenom se stále ještě jednalo o dřevní doby doručovacích robotů, Starship tehdy měl na svém kontě jednotky tisíc realizovaných doručení, stejně tak reálné využití v rámci sítě Rohlíku ještě nemuselo být tak velké, vzhledem k tomu, že firma existovala teprve pár roků a zákazníci si na službu zvykali. Vývoj v obou oblastech šel ale ohromně rychle vpřed, dnes má Starship v provozu flotilu přibližně dvou tisíc doručovacích robotů na dvou kontinentech a doručil jejich prostřednictvím více než tři miliony objednávek. Stejně tak zájem o doručování i u nás významně vzrostl. Nebude-li nasazení bránit legislativa, dočkáme se autonomních doručovacích vozidel v České republice snad již brzy. Ostatně pražská firma Vanilla Robotics na tom velmi aktivně pracuje.