web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Autonomní vozidla jako vaporware

„Zatímco mnohé firmy v sektoru autonomních vozidel představily své modely automobilů s jen sporadicky fungujícími technologiemi k přilákání investorů, naše firma X-Course vyniká v tom, že vyděláváme peníze zcela bez jakékoli existující technologie autonomního řízení a dokonce i bez jakýchkoli plánů takovou technologii vůbec vyvinout. X-Course představuje změnu paradigmatu v tom, že k dosažení finančně životaschopné firmy stačí pouze říkat, že vyvíjíte autonomní vozidla," řekl výkonný ředitel firmy X-Course Patrick Medill. Tato fiktivní citace se objevila v článku nazvaném Revoluční nové autonomní auto nepotřebuje žádnou fungující technologii ke generování zisku, který byl publikován na stránkách satirického webu The Onion. Jak je u satiry zvykem, nejedná se o jednorozměrné zesměšnění nějakého tématu, ale o poukázání na reálnou potenciálně problematickou situaci s cílem podrobit ji kritickému rozboru. O jeden takový stručný rozbor se dnes pokusíme.

The Onion

Technologie autonomního řízení může vzbuzovat dojem, že se jedná o příslib něčeho, co nikdy nebude fungovat (foto: The Onion)

Inspirací pro satirický článek na webu The Onion je skutečnost, že vývoj autonomních vozidel již více než dekádu polyká miliardy dolarů ročně, přičemž jsme se doposud dočkali jen velice omezeného nasazení této technologie v reálných podmínkách. A předpovědi, kdy k opravdovému rozvoji autonomní mobility v globálním měřítku skutečně dojde, se neustále vzdalují pravidelnými odklady termínů více do budoucnosti. Nabízí se proto otázka, zda se nejedná jen o takzvaný vaporware, což je označení, které se ve světě technologií používá pro neexistující produkty, které jsou však zcela regulérně propagovány a častokrát vydělávají i reálné peníze. Jde jinak řečeno o obavu, zda pojmy jako „autonomní vozidla" nebo „autonomní řízení" nejsou jen pastí na investory, protože ve skutečnosti jde o slepou uličku. Zdravá skepse je samozřejmě na místě, protože je velmi pravděpodobné, že na současné vlně popularity autonomních technologií by se chtěl někdo svézt zcela bezpracně. Podobný případ se totiž nedávno vyskytl ve sféře alternativních pohonů v případě firmy Nikola, jež propagovala svá vodíkem poháněná nákladní vozidla, pro něž získala investora v podobě automobilky General Motors, aby až po letech vyšlo najevo, že firma žádný reálně fungující produkt nemá a propagační materiály jsou jen důmyslně provedená mystifikace. S analogickou situací se ale v doméně autonomní mobility nesetkáváme. Po celém světě totiž existují vývojáři, kteří na autonomním řízení pracují nezávisle, a je tedy přinejmenším tímto prokázáno, že jde o reálnou a fungující technologii. Fakt, že její zdokonalování trvá déle, než se zpočátku očekávalo, je dáno komplexitou silničního provozu, který pro i ty nejpokročilejší systémy představuje výzvu. Jak se ale můžeme prakticky dennodenně přesvědčovat, k pokrokům opravdu dochází a reálně použitelná autonomní vozidla jsou každým dnem blíže. Nicméně v průběhu tohoto vývoje se objevuje jiný problém, který je mnohem reálnější a nebezpečnější, a to takzvaný autonowashing. Tedy předstírání, že již dnes máme plně funkční autonomní vozidla, jak s oblibou dělá automobilka Tesla.