web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Baidu získalo povolení k provozu bez operátora

Čínská firma Baidu, která je považována za čínskou obdobu amerického Googlu, získala jako teprve šestá společnost povolení k testování svých autonomních vozidel v Kalifornii bez bezpečnostního řidiče za volantem. Toto povolení ji opravňuje k jízdám v oblasti kalifornského města Sunnyvale v okrese Santa Clara. Povolení se vztahuje na provoz celkem tří autonomních vozidel bez operátora na palubě, a to ve dne i v noci, nikoli však za deště anebo mlhy. Tyto jízdy jsou možné pouze na cestách, kde nejvyšší povolená rychlost nepřekračuje 72 km/h.

Baidu

Autonomní vůz Lincoln MKZ testovaný společností Baidu v Číně (foto: Baidu)

Jak naznačil loňský rok, dostali jsme se do období, kdy bude narůstat počet testovacích provozů autonomních vozidel bez přítomnosti bezpečnostního řidiče za volantem. Rok 2020 byl v tomto ohledu přelomový, takže skutečnost, že již v lednu letošního roku získala firma Baidu kalifornské povolení k těmto testům, příliš nepřekvapilo. Předzvěstí, že k tomu může dojít, byl prosinec loňského roku, kdy Baidu získalo obdobné povolení od čínských úřadů, díky kterému může provozovat autonomní vozy bez operátora v ulicích hlavního města Pekingu. Na jednu stranu jsou všechny tyto kroky k dosažení autonomní mobility projevem rostoucí důvěry v tyto systémy, zároveň se jedná o nutný předpoklad jejich ekonomicky udržitelného rozvoje, na stranu druhou se odvětví dostává pod zvýšený tlak, neboť tento druh provozu klade mimořádně vysoké nároky na zajištění bezpečnosti, kdy jediný incident může na autonomní mobilitu vrhnout špatné světlo. Nemůže být nejmenších pochybností, že se autonomní vozidla dostávají pod stále pečlivější drobnohled.