web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Shrnutí roku 2020

Rok 2020 se po celém světě nesl v duchu koronavirové pandemie, což se pochopitelně projevilo i v doméně autonomní mobility, a to jak v pozitivním, tak negativním směru. V každém případě jsme byli svědky celé řady důležitých momentů, z nichž některé byly skutečně převratné. Cílem tohoto sumarizujícího článku je nabídnout přehled těch nejdůležitějších událostí roku 2020.

1) Taxislužba Waymo One obsluhovaná autonomními vozy bez bezpečnostního řidiče zpřístupněna veřejnosti
Za nejdůležitější moment roku 2020 lze jednoznačně označit zpřístupnění služby Waymo One v arizonském Phoenixu nejširší veřejnosti. Společnost Waymo taxislužbu obsluhovanou autonomními vozy Chrysler Pacifica provozuje v Arizoně sice již několik let, doposud však bylo její využívání umožněno jen hrstce pečlivě vybraných jedinců v rámci zkušebního provozu. Zároveň v návaznosti na vlnu koronavirové pandemie byly v rámci této taxislužby nasazovány stále častěji vozy bez bezpečnostního řidiče za volantem, což je základní předpoklad k tomu, aby provoz autonomních vozidel na trhu mohl obstát. Letošní rok tedy znamenal převrat, díky kterému může autonomní mobilitu na vlastní kůži okusit každý. Do příštího roku lze očekávat další rozvoj těchto aktivit, neboť společnosti Waymo se daří získávat další investory.

2) Přibývající testovací aktivity vozů bez bezpečnostního řidiče
Taxislužba firmy Waymo obsluhovaná autonomními vozy bez bezpečnostního řidiče je sice zatím jediná svého druhu, v letošním roce však přibylo hned několik společností, které začaly experimentovat s testovacím provozem autonomních vozů bez operátora na palubě. Tento krok značí vzrůstající důvěru vývojářů ve své systémy autonomního řízení. Povolení k těmtu testům tak v letošním roce v Kalifornii získaly společnosti AutoX, ZOOX a Cruise. Kromě toho ve třech amerických městech realizuje tuto kategorii jízd společnost Nuro. Ke Spojeným státům americkým se navíc v letošním roce přidala Čína, kde jízdu bez bezpečnostního řidiče za volantem nově zkouší WeRide, AutoX a Baidu. V Evropě prozatím v uzavřeném prostředí poprvé ozkoušela provoz bez operátora na palubě společnost Navya.

3) Představení nových autonomních vozidel
V letošním roce byla též představena nová autonomní vozidla. Na počátku roku firma Cruise prezentovala svůj autonomní minibus Origin, v závěru roku pak společnost ZOOX představila svůj několik let vyvíjený autonomní minibus. Kromě toho letošní rok přinesl i autonomní traktor či úklidový stroj. Zveřejněny byly i zajímavé studie či koncepty autonomních vozidel, jako například Muvone, Urbanaut, U-Shift či autonomní tramvaje.

4) Nová partnerství
Scéna vývojářů autonomních vozidel se letos více ujednotila, neboť došlo k uzavření partnerství mezi několika společnostmi vyvíjejícími autonomní vozidla. Velmi aktivní v tomto směru byla automobilka Volkswagen, jež navázala partnerství s firmou Argo AI a firmou TuSimple. Další z německých automobilek, Mercedes-Benz, spojila síly s výrobcem grafických čipů NVIDIA. Automobilka Volvo navázala spolupráci se společností Waymo, automobilka Hyundai s firmou Aptiv založila společný podnik Motional. Kromě toho Hyundai pokračuje ve spolupráci s ruskou firmou Yandex.

5) Akvizice
K utvoření ucelenějšího ekosystému autonomní mobility přispělo i několik významných akvizicí, jež proběhly v letošním roce. Tou patrně nejvýznamnější byla koupě společnosti ZOOX firmou Amazon. Zmínit nicméně musíme i sloučení firmy Aurora s divizí Advanced Technologies Group firmy Uber, akvizici firmy Ike společností Nuro, v neposlední řadě firma Intel zakoupila společnost Moovit a společnost Cruise výrobce automobilových radarů Astyx.

6) Rozvoj autonomní nákladní dopravy
Nezanedbatelný růst a rozvoj zažilo odvětví autonomních nákladních vozidel. Přeprava materiálu se začíná stále jasněji ukazovat jako model, jenž může umožnit komercializaci autonomního řízení v relativně krátkém časovém horizontu. Uvědomuje si to mnoho společností, proto jsme mohli vidět masivní rozvoj aktivit v tomto směru. Společnost Gatik v segmentu přepravy nákladu v rámci „prostřední míle" úspěšně expanduje nejen ve Spojených státech, ale i v Kanadě. Stále usilovnější aktivity kolem autonomních nákladních vozidel vyvíjejí i společnosti Torc, Aurora a Waymo. Pozadu pak nezůstávají ani společnosti Locomation nebo Ike, autonomii vidí jako perspektivní též ruský Kamaz. V neposlední řadě obchodní řetězec Walmart podporuje zapojení autonomních vozidel do svých logistických procesů.

7) Legislativa
Nezbytnou podmínkou pro rozvoj autonomní mobility je podpora ze strany legislativy. V tomto směru rok 2020 přinesl několik důležitých momentů. V případě autonomních vozidel třetí úrovně automatizace to bylo povolení provozu vozidel této kategorie v Japonsku a vytvoření standardů pro tuto kategorii v Jižní Koreji. V případě čtvrté úrovně automatizace byly zahájeny práce na vytvoření patřičné legislativy v Německu a Izraeli. Stranou nelze nechat ani vypracování etických zásad pro provoz autonomních vozidel ze strany Evropské komise. Co se týče etické stránky autonomních vozidel, v České republice byla utvořena komise, jež v závěru roku prezentovala výsledky své práce.

8) LiDAR v sériových vozech
Poslední skupinu událostí, jež považujeme za důležitou v doméně autonomní mobility v letošním roce, bylo představení hned několika sériově vyráběných vozidel, jež jsou standardně vybavena LiDARem. Ten byl doposud považován za příliš nákladný senzor pro vozidla nabízená koncovým zákazníkům, což se dle všeho začíná měnit. Nově se tak lze s tímto senzorem setkat ve vozidlech Lucid Air a Lexus LS 500h. Kromě toho automobilka Volvo oznámila, že její nová vozidla postavená na platformě SPA 2 budou od roku 2022 taktéž standardně disponovat LiDARem.