web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Ford ocenil designovou studii autonomního taxi Muvone

Celosvětová pandemie nového koronaviru poznamenala různou silou prakticky všechna odvětví. Obzvláště citelně byla zasažena sféra dopravy, jež v případě letectví téměř zkolabovala, v případě pozemní přepravy doznala výrazných proměn. Právě na tyto proměny zareagovalo ocenění New Form Mobility Award, kterou pro letošní rok vytvořila společnost Ford v rámci designérské přehlídky New Designers pořádané již třicet pět let v Londýně. Ocenění New Form Mobility Award bylo zřízeno pro návrh, který nejlépe zohlední novou podobu dopravy pod vlivem probíhající pandemie. Automobilka Ford udělila ocenění studentskému návrhu autonomního osobního taxi nazvaného Muvone. Jeho autorem je student designu Marius Lochner anglické Staffordshire University. Muvone reaguje na aspekt sociálního distancování vytvářením uzavřeného prostředí pouze pro jednoho člověka. Zároveň jsou plochy ve většině případů ploché, aby bylo maximálně usnadněno jejich čištění a dezinfikování. Návrh osobního autonomního taxi umožňuje bezbariérový přístup, takže prostředek by mohli využívat i tělesně postižení a méně pohybliví lidé, kteří zároveň velice často spadají do rizikové skupiny nejvíce ohrožené následky onemocnění virem. Ocenění bylo kromě prestiže spojeno i s finanční odměnou ve výši tisíc liber (necelých třicet tisíc korun).

Muvone

Návrh osobního autonomního taxi Muvone (foto: Ford)

Z návrhu vyjma absence ovládacích prvků není nijak patrné, že se jedná o autonomní vozidlo, neboť absentují na vozidle jakékoli viditelné senzory, přesto je evidentní, že Muvone přesně tímto směrem míří. Kromě toho se ubírá i perspektivní cestou malých jednomístných vozidel, která by mohla hrát významnou roli při snižování zahlcení dopravní infrastruktury. Vzhledem ke svým rozměrům by taková vozidla totiž umožnila výrazně zvýšit propustnost dopravního proudu oproti dnešnímu stavu, kdy jeden člověk cestuje v osobním vozidle standardních rozměrů. S malými vozidly se pochopitelně pojí celá řada specifických podmínek, například z hlediska bezpečnosti si lze stěží představit jejich souběžný provoz s klasickými vozy, natož třeba kamiony, ale pointou autonomní mobility je, že poskytuje možnosti zcela nového rozmýšlení, jak řešit současné problémy, což ostatně tento vítězný návrh dobře ukázal.
Designovými studiemi autonomních prostředků se zabývají i studenti v České republice. Západočeská univerzita v Plzni tak ve spolupráci se společností Škoda Transportation vypracovala návrhy autonomních tramvají budoucnosti.