web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Německo připravuje legislativu pro 4. úroveň automatizace

Německo připravuje legislativu, jež by měla nabídnout jasně definované podmínky pro provoz autonomních vozidel čtvrté úrovně automatizace. Tedy vozidel, která v předem definovaném prostředí nepotřebují mít za řízením řidiče, neboť zvládnou jízdu autonomně. Návrh aktuálně prochází posouzením ze strany německého ministerstva dopravy a dalších zainteresovaných ministerstev, načež bude moci být postoupen k posouzení parlamentem. Bude-li schválen, v platnost by legislativa měla vstoupit v létě roku 2021. Návrh legislativy je prozatím neveřejný, dostupné informace však uvádí, že obsahuje části věnované funkčnosti systémů autonomních vozidel, postupům jejich testování a schvalování, stejně tak kyberbezpečnosti. V případě schvalování pracuje se dvěma fázemi, kdy výrobce vozu definuje soubor technických a geografických podmínek, v nichž vozidlo dokáže autonomně působit, což následně posoudí odpovědná instituce, aby následně ve druhé fázi doložil, že veškeré nutné vybavení, které vozidlo v daném prostředí vyžaduje, se v místě nasazení nachází. V případě schválení bude muset po celou dobu autonomního provozu být k dispozici vzdálený technický dohled, který bude na bezpečnost provozu dohlížet, i když ne nutně v reálném čase. Nasazení autonomních vozidel čtvrté úrovně automatizace, ať už se jedná o aktivity firmy Waymo, ZOOX nebo třeba Yandex, jsou vždy umožněny na základě určitého druhu výjimek a povolení, jež mají vždy velmi lokální charakter a jsou velice restriktivní. Připravovaná legislativa by však nabídla jasně stanovená pravidla provozu těchto vozidel a umožnila de facto jejich homologaci a následně komercializaci, čímž by vůbec poprvé nabídla vývojářům systémů autonomního řízení příležitost generovat zisk. Prozatím jsou autonomní vozidla segmentem, do nějž vývojáři pouze investují. Pakliže by se německý model osvědčil, mohl by se stát vzorem nejen pro celou Evropu, ale potenciálně i pro další státy z celého světa. Byť samozřejmě asi nelze očekávat, že po případném schválení legislativy zaplaví Německo flotily autonomních vozidel. Bude to ale dozajista silná motivace aktivity v této oblasti v Německu realizovat.

Firefly

Autonomní vůz Firefly firmy Waymo v ulicích texaského Austinu (foto: Waymo)

Ambici vytvořit a zavést legislativu, jež by v Německu umožnila provoz autonomních vozidel čtvrté úrovně automatizace, lze chápat jako snahu být i nadále evropským lídrem v oboru technologií a automobilismu, jež mají v Německu svoji dlouhou a bohatou historii. V případě autonomní mobility se Německo vizionářsky projevilo již v roce 2017, kdy odborná komise vypracovala a publikovala seznam doporučení vztahujících se k etickým otázkám autonomních vozidel. Pokud bude legislativa schválena a implementována, pak otevře dveře celé řadě nejen německých firem ke komercializaci autonomních vozidel na evropském kontinentu. Namátkou zmiňme automobilku Mercedes-Benz, jež spolupracuje s firmou NVIDIA, Volkswagen, jenž investuje do firmy Argo AI anebo třeba Intel/Mobileye, který nedávno v Německu zahájil testování svých vozidel. Je pravděpodobné, že zájem projeví též Waymo, které autonomní taxislužbu již provozuje v texaském Phoenixu. V případě nižšího třetího stupně automatizace učinilo v letošním roce významný krok nejprve Japonsko, které umožnilo provoz vozidel této úrovně, následované Jižní Koreou.