web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Na Slovensku vzniká autonomní zemědělský stroj

Autonomní zemědělský stroj poeticky nazvaný Samorob vzniká od ledna roku 2017 na Katedře elektrotechniky, automatizace a informatiky Technické fakulty Slovenské zemědělské univerzity v Nitře pod vedením pana docenta Vladimíra Cvikloviče. Motivací pro vývoj tohoto autonomního prostředku byla snaha ochránit zemědělce při aplikaci chemických postřiků, zejména v prostředí sadů. Vývoj Samorobu je dlouholetým projektem, na němž mají studenti příležitost se učit a uplatňovat nabyté dovednosti v praxi. V první fázi tak probíhal vývoj konstrukce karoserie a pohonu, posléze přišly ke slovu systémy přímo související s autonomním řízením, tedy algoritmy zpracování obrazu, navigace a plánování a v neposlední řadě fúze dat ze senzorů, a to především se snahou zvýšit přesnost a bezpečnost provozu. Veřejnosti se Samorob představil na slovenském zemědělském veletrhu Agrokomplex. Kromě samotného vozidla Samorob, které slouží coby autonomní nosič nářadí, jsou vyvíjeny i nástavby použitelné pro různé zemědělské činnosti. Konkrétně zařízení pro autonomní aplikaci postřiku a autonomní půdní penetrometr pro automatické měření kompaktnosti půdní vrstvy.

Samorob

Autonomní zemědělský stroj Samorob vyvinutý na Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře (foto: UNIAG)

Zavádění automatizace do zemědělství je trendem, který nejen přispívá k ochraně zdraví zemědělských pracovníků, ale dále jim usnadňuje činnost, šetří čas a poskytuje dodatečnou pracovní sílu, čímž ve výsledku má vést ke zvyšování produkce a kvality úrody. Z hlediska rostoucích nároků na poskytnutí obživy stále se zvětšující lidské populaci jde o důležitý přínos. Významnosti tohoto faktu si je vědoma například i firma Google, respektive její mateřská společnost Alphabet, která skrze vývojové oddělení tajemně nazvané X vyvíjí autonomní zemědělský stroj pojmenovaný Mineral. Co se týče České republiky, letos a v loňském roce byl na českých polích k vidění zemědělský autonomní stroj Robotti dánské firmy Agrointelli. V případě Slovenska není Samorob jedinou aktivitou v oblasti autonomních vozidel, neboť na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě je rovněž vyvíjen systém autonomního řízení, v tomto případě s využitím elektromobilu SimRod.