web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Spojené státy podporují inkluzivní autonomní mobilitu

Autonomní vozidla jsou často spatřována jako prostředek, který mobilitu zpřístupní všem skupinám, včetně těch, které jsou dnes nějakým způsobem znevýhodněné. Pochopitelně k tomu ale nedojde samo od sebe, proto americké Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž Inclusive Design Challenge, která má k inkluzivní budoucnosti vést. Cílem soutěže je podpořit návrh a vývoj takových řešení, která umožní lidem s fyzickým, mentálním nebo kognitivním omezením plnohodnotně využívat autonomní vozidla pro své potřeby, ať už je to cesta do zaměstnání, k lékaři či třeba na nákup. Soutěž tak jinak řečeno podporuje mezioborovou spolupráci v přístupu k novým designovým návrhům, uplatnění nových technologií a zapojení znevýhodněných komunit do celého procesu. Tato řešení mimo jiné mají obnášet usnadnění procesu vyhledání či objednání služby autonomní mobility, usnadnění využití vozidel méně pohyblivými osobami, zajištění bezpečnosti osob na palubě vozu, sdělení adekvátních informací lidem se zrakovým či sluchovým postižením a podobně. Na soutěž je vyhrazeno celkem pět milionů dolarů (sto jedenáct milionů korun), přičemž v první fázi bylo na základě předložených návrhů vybráno deset semifinalistů, z nichž každý získal až tři sta tisíc dolarů na fyzickou realizaci svého návrhu. Na léto letošního roku je plánováno virtuální předvedení postupu práce, o rok později by měla být celá soutěž vyhodnocena a uděleny ceny nejúspěšnějším týmům.

Inclusive Design Challenge

Deset účastníků soutěže Inclusive Design Challenge (foto: U. S. DOT)

Do druhé fáze postoupili následující soutěžící:
Společnost AbleLink Smart Living Technologies vyvíjí mobilní aplikaci umožňující objednávání a využívání služeb autonomních vozidel pro osoby s kognitivními omezeními.
Bostonská univerzita vyvíjí zařízení, které bude lidem zejména se zrakovým postižením poskytovat asistenci při pohybu v neznámém prostředí, včetně cest k autonomnímu vozidlu.
Univerzita Carnegieho–Mellonových vyvíjí mobilní aplikaci, která usnadní lidem s postižením interakci s autonomním vozidlem, včetně zadávání příkazů.
Clemsonova univerzita vyvíjí zařízení, které umožní lidem s postižením interagovat s autonomními vozidly způsobem, na který jsou zvyklí.
Společnost Foresight Augmented Reality vyvíjí zařízení, které bude sloužit k zajištění bezpečnosti osob s postižením v autonomním vozidle, a to včetně mimořádných situací.
Společnost May Mobility ve spolupráci s Michiganskou univerzitou vyvíjí automatické zařízení pro obsluhu vozíčkářů, kterým zjednoduší nástup do autonomního vozidla a výstup z něj.
Purdueova univerzita vyvíjí automatickou rampu pro vozíčkáře a další osoby s omezenou pohyblivostí pro snazší využívání autonomních vozidel.
Kansaská univerzita vyvíjí zařízení pro osoby s mentálními poruchami, které jim poskytne asistenci během přepravy.
Univerzita v Maine vyvíjí mobilní aplikaci, která bude lidem se zrakovým postižením asistovat při využívání autonomních vozidel.
Společnost Waymo využije svoji již existující autonomní taxislužbu fungující v Arizoně, přičemž do vozidel dále integruje například bezdotykové zadávání příkazů, možnost videokomunikace s dispečerem, vyvine kolekci zvuků, jimiž budou vozidla komunikovat s okolím a v neposlední řadě využije světlomety vozidla pro zlepšení orientace lidí v jeho okolí.