web Autonomne.cz

odkaz na homepage

VŠE v Praze a ŠKODA AUTO zkoumají etiku autonomních vozidel

Mezioborová laboratoř Data Ethics Lab, jež byla v loňském roce zřízena na Katedře systémové analýzy Vysoké školy ekonomické v Praze, získala od automobilky ŠKODA AUTO menší grant na výzkum autonomních vozidel a etiky umělé inteligence, jehož cílem je prozkoumat širší kontext etických aspektů této technologie spojených s implementací umělé inteligence do praxe. Dle uvedených klíčových slov spojených s výzkumem se budou badatelé věnovat tématům jako jsou počítačové vidění, rozhodovací situace či sociální dilemata. Tento grant je v souladu se zaměřením laboratoře, jež si za svůj cíl klade studium dopadů umělé inteligence a takzvaných velkých dat na společnost. Pracoviště při řešení morálních dilemat moderních technologií usiluje o propojení oborů jako jsou informatika, statistika, sociologie, psychologie, filozofie či právní věda. Tímto svým multidisciplinárním přístupem se podobá v říjnu roku 2018 založenému Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, jež se kromě etiky autonomních vozidel zabývá například vylepšováním člověka či vojenskými roboty. Někteří členové tohoto pracoviště jsou také aktivní v Etické komisi pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel při Ministerstvu dopravy.

Moral Machine

Ukázka morálního dilematu souvisejícího s etikou autonomních vozidel z experimentu Moral Machine (foto: MIT)

Výzkum etických aspektů autonomních vozidel patří takříkajíc k evergreenům na poli humanitních věd. Asi nejznámějším je v tomto ohledu experiment nazvaný Moral Machine, který od ledna 2016 realizovalo proslulé MIT (Massachusettský technologický institut). Jeho cílem bylo prozkoumat morální intuice v sociálních dilematech u lidí z více než dvou set zemí, přičemž jako nástroj posloužilo modifikované Tramvajové dilema, jež bylo adaptováno na případ autonomních vozidel. Byť je toto téma prominentním směrem výzkumu etických aspektů autonomních vozidel, není zdaleka jediné, takže lze očekávat, že se badatelé Data Ethics Lab v rámci získaného grantu budou věnovat i dalším oblastem.