actionArticleDetail

web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Asistenční systémy a řidičské vzdělávání

Seznámení řidiče s asistenčními systémy ještě před tím, než je použije v praxi, je důležitý aspekt bezpečnosti.

Inteligentní systémy, které mají řidiči usnadnit ovládání vozidla a zvýšit bezpečnost a komfort jízdy, lidé užívají stále běžněji. Dopravní vzdělávání v ČR v tomto směru však zaostává. Pro autoškoly je náročné zmapovat všechny aktuálně na trhu dostupné technologie pokročilých asistenčních systémů, a mnohdy lze považovat za úspěch alespoň jejich představení při výuce a výcviku. Žádoucí je nejen představení technologií budoucím i stávajícím účastníkům provozu, ale i možnost získání zkušeností s jejich ovládáním. Pokud neprobíhá dostatečné doplňování řidičského vzdělávání o rozvíjející se prvky AV, účastníci provozu mají sklony samostatně si osvojit různé stereotypy při kontaktu s pokročilými technologiemi v moderních automobilech, a vystavují tak sebe i ostatní účastníky provozu nečekaným situacím, které by bez těchto technologií v dopravě nevznikly.

Autonomní vozidla mohou způsobit, že mezi příští generaci dětí nebudou už žádní řidiči (foto: Waymo)

Podle výzkumu, který proběhl v rámci projektu Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech, bylo zjištěno, že hlavní příčinou výskytu rizikových situací s využíváním systémů ADAS je nevědomost řidičů o přítomnosti, používání a limitech daných systémů. Další příčinou je zaskočení až úlek řidiče z nečekané reakce vozidla. Pokud řidič jen zřídka čelí situacím, ve kterých systém funguje, může být nenadálou reakcí vozidla nepříjemně překvapen. Může začít zmatkovat nebo se zaměřit na interakci se systémem a polevit ve sledování dopravní situace. Možnost zažít osobně jízdu ve vozidle vybaveném pokročilými asistenčními systémy by řidiči dle výzkumu uvítali, ale obvykle ji nemají. Jsou tak odkázáni na informace z příruček, které si však pamatují jen sporadicky, navíc je mnozí ani nečtou. Ti, kteří se o technologické novinky zajímají a informace se snaží najít samostatně, můžou mít díky agresivnímu marketingu o asistentech zkreslenou představu.

Nevýhody asistenčních systémů mohou způsobit, že jejich užíváním nedojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti, ale naopak k jejímu snížení. Přímo předcházet rizikům nelze, lze však pomocí zkvalitnění řidičského vzdělávání, respektive výuky, výcviku a školení řidičů, riziko snižovat. Výuka v autoškolách je dnes často diskutovaným tématem. Obecně se má za to, že současné pojetí výuky je nedostatečné a nepřipravuje absolventy na reálný provoz. Je nutné, aby výuka probíhala kvalitně, a aby se nezaměřovala pouze na témata, která jsou přezkušována při závěrečné zkoušce. Obsah řidičského vzdělávání by měl více odpovídat aktuálnímu stavu poznání a předpokládanému budoucímu vývoji.