web Autonomne.cz

odkaz na homepage

General Motors zahajuje vzdělání v oblasti ADAS systémů

Některé ADAS systémy jsou mezi řidiči známé již velmi dlouhou dobu a jiné se naopak mezi širší okruh uživatelů vozů dostávají až v několika posledních letech. Mezi ty nejznámější patří například antiblokovací systém kol (ABS), elektronická kontrola stability (ESC) či adaptivní tempomat (ACC). O funkcích a možnostech těchto systémů většina řidičů ví a mohli by tak říci, že je umí bezpečně ovládat. V posledních několika letech však množství ADAS systémů velmi narostlo. Pro řidiče tak může být problém se v nich bezpečně orientovat a co může jejich orientaci v těchto systémech ještě ztížit je to, že každá automobilka si určitý typ ADAS systému může označit dle svého vlastního uvážení. To může být pro řidiče matoucí a nemusí se tak přesně orientovat v tom, jaké možnosti má jejich vozidlo, či jak na zásah příslušného systému mají vhodně reagovat. Tento problém si uvědomili právě v General Motors, a proto uživatele svých vozů začínají online formou vzdělávat o možnostech svých ADAS systémů.

General Motors je jedním z největších výrobců osobních i nákladních automobilů. Nejznámější automobilky jejichž výrobu vozů zastřešuje právě General Motors jsou například Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC či čínské značky Wuling nebo Baojun. Vzdělávací program General Motors je nazván jako ,,Hands Free, Eyes On“ a již v popisu své uživatele vybízí k dostatečné pozornosti během vzdělávací programu, jenž má zároveň zvýšit důvěru v používání pokročilých asistenčních systémů řidiče. Dalším cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby řidiče přímo vybízel k využívání těchto asistenčních systémů a tím se je řidiči naučili plně využívat v praxi. General Motors tímto krokem zároveň chtějí rychleji dosáhnout takzvané vize 0, ke které bude mnohem jednodušší dojít, když každý řidič bude znát možnosti svého vozu. Program Hands Free, Eyes on, je nastaven tak, aby plnohodnotně představil jak funkci a testování každého pokročilého asistenta řízení, který General Motors používá, tak i plně představil možnosti a rizika autonomního systému, u kterého není nutné mít ruce na volantu, který je v tomto případě nazván jako Super Cruise. Jde o to, představit řidičům celé testování a možnosti tohoto samořídícího systému. Výukové materiály mají informovat o tom, že ač řidič v určitých místech nemusí mít ruce na volantu, stále musí sledovat dění před vozidlem, aby v případě potřeby mohl okamžitě zasáhnout. Je to z toho důvodu, že mnoho řidičů má tendenci tyto systémy přeceňovat, a tak se dobrovolně vystavovat nebezpečí havárie. Což samozřejmě může být způsobeno i tím, že do této chvíle neměli žádné dodatečné informace o maximálních možnostech systému Super Cruise.
K bezpečnému představení a zvýšení důvěry jak v automatizované řízení, tak i k pokročilým asistentům řízení by mělo dle General Motors přispět 5 základních bodů. Těmi body jsou:

  • Představení dostatečného testování a ověřování funkčnosti systémů,
  • Integrace veškeré potřebné senzorové technologie,
  • Zajištění, aby senzory snímaly pozornost řidiči i při využití pokročilých asistentů řidiče,
  • Udržování aktuálních map v systému vozu s čímž je spojená správná detekce vodorovného dopravního značení,
  • Dostatečné a vhodné vzdělávání uživatelů vozů o automatizovaném řízení a pokročilých asistenčních systémech řidiče.

Tyto kroky jsou jistě více než žádoucí, jelikož v široké veřejnosti může panovat určitá nevole vůči pokročilým asistenčním systémům řidiče, právě z toho důvodu, že jejich možnostem uživatelé vozů nerozumí. Jistě by také bylo velmi vhodné, kdyby se těmi kroky General Motors inspirovali i další výrobci vozu či příslušné státní orgány, které by tento krok ve vzdělávání řidičů mohly stanovit jako povinný. Jistě by to mohl být jeden z dalších velkých krok k již zmiňované vizi 0.