web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Google Cloud a Oxbotica spojují síly na trhu autonomní mobility

Pro provoz automatizované dopravy je potřeba obrovské množství zpracovatelské datové sítě. Je to nelehký úkol zvlášť při zapojení většího počtu autonomních vozidel. Z toho logicky vyplívá větší zpracování dat. V rámci bezpečnosti a spolehlivého provozu autonomních vozidel je to jeden z nejzásadnějších úkolů pro globální spuštění a přijetí vozidel bez řidiče. Všech těchto faktorů si je vědoma společnost Oxbotica, což je společnost, která se od roku 2014 globálně zabývá vývojem softwaru pro autonomní vozidla. Nyní tato společnost oznámila partnerství s Google Cloud se záměrem urychlení přijetí a nasazení své vlastní autonomní softwarové platformy.

Univerzální AppliedEV platforma s nástavbou pro rozvoz zboží společnosti Oxbotica (foto: Oxbotica) 

Dle zástupců firmy Oxbotica má toto spojení přinést zejména spojení cloudové infrastruktury obou společností za účelem bezpečnějšího a spolehlivějšího autonomního řízení. Samotný Google má s autonomní mobilitou nemalé zkušenosti, když z jeho iniciativy vznikla jedna z doposud nejúspěšnějších značek na trhu autonomní mobility, společnost Waymo. Oxbotica plánuje z dostupných produktů Google Cloud využít zejména výpočetní, úložné, síťové a analytické systémy, které budou užity k vývoji a testování technologie jimi produkované. V neposlední řadě bude také Cloud využitý k zajištění lepší kybernetické bezpečnosti, což je téma, které je ve spojitosti s autonomními vozidly velmi rozebíráno. Krom základního vývoje má v plánu Oxbotica Cloud používat pro práci s digitálními dvojčaty v MetaDriveru. To je metaverze softwaru, který propojuje a řídí virtuální vozidla s těmi fyzickými. Zároveň také zpracovává data jejich výkonu v reálném čase. Dále jsou totožným softwarem generovány různé virtuální scénáře pro vyzkoušení plného zatížení systému. Tento způsob testování je velmi ekonomicky a časově výhodný. Je možné v něm testovat téměř jakýkoliv scénář za jakýkoliv hraničních podmínek, což můžou být různé extrémy počasí či různé souhrny dopravních událostí během jízdy. Oxbotica tím tak očekává zkrácení doby analýz velkého objemu dat a zároveň schopnosti strojového učení jejich vlastního softwaru. To celé společnosti umožní více testování za kratší čas a tím tak větší schopnost prosazení na trhu s danou technologií.

Dalším smyslem této spolupráce může být nové rozhraní API, které bude podporovat vytváření nových aplikací, snadnější aktualizaci a snadnější zprávu dat a služeb u končených spotřebitelů. Tento projekt má do budoucna jistě svůj velký potenciál a bude zajímavé sledovat kam až se spojením těchto společností Oxbotica dostane.