web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Osvěta v autonomní mobilitě

Vývojáři aktivní v oblasti autonomních vozidel jsou v prvé řadě komerční subjekty, které chtějí své produkty prodávat. To je však může svést na scestí, takže začnou o svých technologiích hovořit výrazně pochvalněji, než by si zasloužily. Naštěstí ne všichni vývojáři tomuto svodu podlehnou. Naleznou se tak i výjimky, které si uvědomují důležitost upřímné komunikace a otevřenosti vůči potenciálním uživatelům, takže se snaží aktivně angažovat v osvětě autonomní mobility, i když úplnou nestrannost a nezaujatost předpokládat nemůžeme. Průkopníky jsou v tomto ohledu následující tři společnosti:

  • Let's Talk Autonomous Driving  Osvětový web, za kterým stojí společnost Waymo. Nalezneme zde příběhy uživatelů autonomní taxislužby, povídání o technické stránce autonomních vozidel či třeba rozhovory s představiteli nejrůznějších zájmových skupin.
  • Ground Truth Autonomy  Osvětový web, za kterým stojí společnost Argo AI. Strukturou je hodně podobný tomu předešlému, nabízí například články o technických aspektech autonomních vozidel, rozbory potenciálního přínosu autonomní mobility anebo rozhovory s lidmi aktivními v této sféře.
  • DriverlessEd  Osvětový web, za kterým stojí společnost Motional. Jedná se o nejnovější přírůstek do segmentu osvětových webů. Prozatím byla zveřejněna první část ze čtyř, která se věnuje tomu, co jsou to autonomní vozidla a co je jejich potenciálním přínosem.
Upřímnost ze strany vývojářů autonomního řízení je jednoznačně cenná a žádoucí. Neméně důležité ale rovněž je, aby si tyto aktivity našly cestu k těm, komu jsou určeny. Za zmínku jistě také stojí, že o všech třech výše zmíněných společnostech hovořil v našem rozhovoru Brad Templeton jako o předních vývojářích v doméně autonomních vozidel. Co se osvěty týče, kromě uvedených webů jsou dalším způsobem, jak informovat o autonomní mobilitě laickou i odbornou veřejnost, podcasty.