web Autonomne.cz

odkaz na homepage

Platební neschopnost společnosti Navya

Vývoj autonomních vozidel je náročná disciplína sama o sobě, o to těžší je v ekonomicky nepříznivé době. Své o tom nyní ví i francouzská společnost Navya, která se zabývá vývojem autonomních minibusů, které je úspěšně nasazovala do provozu a to i bez bezpečnostního řidiče.

Nyní se však Navya potýká s finančními problémy. což vyplývá z podaného prohlášení o zastavení plateb u obchodního soudu v Lyonu. Za touto nepříjemnou situací dle společnosti stojí nepříznivý vývoj cen akcií a jejich likviditě na trhu, což způsobilo, že společnost nemá dostatek prostředků pro zajištění všech svých potřeb. Všechny pokusy o zajištění podpory investorů také selhaly. Firma tak aktuálně nedokáže uhradit své krátkodobé závazky, a proto k soudu podala i žádost o zahájení řízení o nucené správě. Účelem tohoto řízení je posoudit všechna řešení, která by mohla společnosti umožnit trvale pokračovat ve své činnosti, zachovat zaměstnanost a také přilákat investory v rámci ozdravného plánu formou pokračování nebo plánu prodeje. Obchodní soud v Lyonu rozhodne o této žádosti o zahájení řízení o nucené správě během jednání, které se bude konat 31. ledna 2023. Pokud obchodní soud žádosti společnosti vyhoví, bude společnost během pozorovacího období pokračovat ve své současné činnosti.

Autonomní minibus společnosti Navya (foto: Navya)

V posledních několika měsících se jedná již o několikátou společnost s existenčními problémy. Poslední takovou je americká společnost TuSimple, která musela propustit významnou část svých zaměstnanců, kvůli pochybnostem o její bezpečnostní kultuře, kterou vyvolala nehoda jejich testovacího vozidla.